Meny

Vi säkrar kompetensen för äldres hälsa

Äldre och covid-19 har varit föremål för stor diskussion den senaste tiden. Det är en stor och viktig grupp där samhället har ansvar för cirka 192 000 personer som är 70 år och äldre har insatser i hemmet som innebär service och personlig omvårdnad. Utöver dessa bor drygt 80 000 i särskilt boende.

Människor får äldrevård för att de har olika sjukdomar och för att de därför behöver hjälp för att klara olika dagliga aktiviteter. De vanligaste tillstånden som leder till förkortad livslängd bland äldre är demens, multisjuklighet och allmän skörhet. För att möta deras vård- och omsorgsbehov samt bidra till bibehållen hälsa och livskvalitet hos dessa individer krävs utbildning, forskning, evidensbaserad vård liksom ändamålsenlig ledning och organisation.

Sophiahemmet har i flera decennier byggt upp kunskap och kompetens för att undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och biståndshandläggare genom forskningsanknuten utbildning ska bidra till äldres hälsa och livskvalitet. Genom samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, som grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia, har tusentals personer fått en högkvalitativ utbildning och bidrar varje dag till att utveckla god vård och omsorg av dessa personer och deras närstående.

För några veckor sedan hade jag ett (digitalt) möte med Kungaparet för att prata om vårt gemensamma engagemang för äldre och om den utbildning Sophiahemmet arrangerat den senaste månaden inom ramen för Beredskapslyftet. I veckan skrev Drottningen ett öppet brev för att visa sitt stöd och engagemang för alla som engagerar sig för äldres hälsa.

Möjligheten att söka till våra populära utbildningar och därmed bli en del av lösningen för äldres hälsa är fortfarande öppen! Vill du vara med att bidra – sök nu, eller tipsa andra!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen