Meny

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och utveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ser till att samtliga program och kurser synliggörs och har tydlig forskningsanknytning.

Nämnden initierar och föreslår även strategiska satsningar för utbildningarna och främjar samarbeten såväl inom som utanför Sophiahemsfären. Utbildningsnämnden fastställer kurslitteratur, utbildnings- och kursplaner samt revideringar i utbildning på grundnivå och avancerad nivå och godkänner mall för examensbevis, utbildningsbevis samt kursintyg på grundnivå och avancerad nivå.

Ordförande
Ledamot, VFU/VIL-ansvarig
Ledamot, Studierektor
Ledamöter, programansvariga
Ledamöter
Studentrepresentant
Jenny Lindström

Sophiahemmet Högskola Studentkår

Kim Hummerhielm

Studentrepresentant

Sekreterare