English
Meny

Ann-Charlotte Falk

Jag är specialistsjuksköterska inom anestesi -och intensivvård och har framförallt varit klinisk verksam inom olika inriktningar av intensivvården. Mitt intresse väcktes tidigt för det akuta omhändertagandet och hur det går för patienter som drabbas av skallskador. Jag har också ägnat mig åt frågor om vilket stöd patienter, närstående och familj kan vilja ha inom akutsjukvården före, under och efter vårdtillfället, vilket kom att bli mitt avhandlingsarbete.

Jag har alltid varit intresserad av pedagogik och hur sjuksköterskans kompetens visar sig i den kliniska vardagen. Det har inspirerat mig till att utveckla olika pedagogiska modeller ur både student- och handledarperspektiv i den kliniska vardagen, baserat på studentcentrerat lärande. Bland annat har min forskning lett till en peer-learning modell, där fler sjuksköterskor handleds av en handledare, för blivande specialistsjuksköterskor inom intensivvården. Hur sjuksköterskors kompetens påverkar kvalitén i vården utifrån patienters och sjuksköterskors perspektiv är en annan forskningsinriktning. Det har jag försökt belysa i studier inom både prehospital- akut- och intensivvård.

Pågående projekt

Patientdelaktighet inom intensivvården ur patientens och närståendes perspektiv

Utebliven omvårdnad och dess betydelse för patienten

Ledarskapets betydelse för omvårdnad

Specialistsjuksköterskans kompetens och dess betydelse för kvalitet inom akutsjukvården

Ann-Charlotte Falk

Titel
Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 23 07

E-post
ann-charlotte.falk@shh.se

ORCID
0000-0003-2246-7894

Disputationsår
2008

Avhandlingens titel
Head injuries in children; incidence, sequele and informational needs

Kortfakta

Drygt 30 publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Varit ledamot i betygsnämnder vid flera disputationer

Varit huvudhandledare och bihandledare till doktorander inom akutsjukvård

Är sedan 2014, ledamot i Styrelsen för Riksföreningen inom anestesi och intensivvård