English
Meny

Etikråd

Sophiahemmet Högskolas Etikråd hjälper till med att bedöma om forskningsprojekt och studenters självständiga arbeten behöver etikprövas. Etikrådet är således en första instans inför etikprövning av Etikprövningsmyndigheten.

Om projektet inte faller inom ramen för lagen om etikprövning kan Etikrådet ge ett rådgivande yttrande om projektet. Etikrådet bistår även rektor, Utbildningsnämnd och Forskningsnämnd i frågor och ärenden som rör forskningsetik. Kontakta Etikrådet via högskolans e-tjänsteverktyg.

Ordförande
Ledamöter