Meny

Delrapport kring utredning av ambulansprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Rektor för Sophiahemmet Högskola tog i maj initiativet till en extern oberoende utredning i syfte att genomlysa hur utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård planerats, genomförts och administrerats under senare år. Detta för att få klarhet i om åtgärdsplanen som högskolan skickade till universitetskanslersämbetet (UKÄ) år 2015 blivit åtgärdade. Utredningen har i dagarna delrapporterats till ledning, personal och studenter. Den externa utredaren Bengt Norrving, kommer nu att sammanställa den skriftliga utredningen som tillsammans med ledningens handlingsplan kommer att tillsändas UKÄ i slutet av september.

De första specialistsjuksköterskorna i Sverige med inriktning mot akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård

Sophiahemmet Högskolas examenstid i juni 2014 blir extra högtidlig och historisk! Då examineras nämligen de första specialistsjuksköterskorna i Sverige med de nya inriktningarna akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård. - Vi är stolta över att Sophiahemmet Högskola som första högskola i Sverige kan examinera dessa specialistsjuksköterskor, säger rektor Jan Åke Lindgren.

Världsledande forskare samlas för seminarium om muskelhälsa

Fredagen den 27 april arrangerar Sophiahemmet, i samarbete med forskningsstiftelsen Tesch-Övermo, ett seminarium om muskelhälsa med Sveriges och världens främsta experter inom fysiologi och neurologi. Bland föreläsarna märks bland annat den amerikanska professorn Reggie Edgerton från University of California, Los Angeles, svenske professorn Per Tesch och elithockeyspelaren Nils Ekman.

Presskontakt Shh

Kommunikationsansvarig

Pia Hultkrantz

Marknads- och kommunikationschef

Marina Dyfverman
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen