Meny

Unik studie om studenters psykiska ohälsa

Pressmeddelande

- 2019-08-29

Nu startar en stor studie om orsakerna till ungas psykiska ohälsa. Tanken är att de nya kunskaperna ska leda till effektiva förebyggande insatser så att färre ungdomar drabbas. ...

Sophiahemmet Högskola tar ökat ansvar för klimatet

Pressmeddelande

- 2019-06-25

Sophiahemmet Högskola ställer sig bakom ett gemensamt klimatramverk som tagits fram av 36 universitet och högskolor. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte presentera en konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 203...

MediYoga förbättrar hälsan för patienter med hjärtflimmer

Pressmeddelande

- 2019-01-17

​Patienter med förmaksflimmer som utövar yoga får bättre livskvalitet, sänkt hjärtfrekvens och blodtryck. Den är ett effektivt verktyg att hantera perioder av flimmer, bland annat med hjälp av andningen. Det visar den hittills största studien i Sveri...

Presskontakt Shh

Kommunikationsansvarig

Pia Hultkrantz

Marknads- och kommunikationschef

Marina Dyfverman