Meny

Utredningen av specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola klar och avrapporterad

I maj 2017 initierade rektor vid Sophiahemmet Högskola en extern oberoende utredning i syfte att genomlysa hur utbildningen vid specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård planerats, genomförts och administrerats under senare år samt om tidigare påtalade brister från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) blivit åtgärdade. Nu är utredningen klar och avrapporterad. Den externa utredaren Bengt Norrving konstaterar att den omorganisation som startade i början av året var högst nödvändig för att fortsätta bedriva en akademisk högkvalitativ utbildning. Däremot konstateras att högskolans riskanalys av konsekvenserna för studenterna inom programmet inte varit tillräcklig. Som följd av anmälan till UKÄ har högskolans ledning tagit fram en åtgärdsplan och den innehåller bland annat ett arbete med att utveckla högskolans kommunikation med sina studenter, framför allt med dem som studerar på distans.

Delrapport kring utredning av ambulansprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Rektor för Sophiahemmet Högskola tog i maj initiativet till en extern oberoende utredning i syfte att genomlysa hur utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård planerats, genomförts och administrerats under senare år. Detta för att få klarhet i om åtgärdsplanen som högskolan skickade till universitetskanslersämbetet (UKÄ) år 2015 blivit åtgärdade. Utredningen har i dagarna delrapporterats till ledning, personal och studenter. Den externa utredaren Bengt Norrving, kommer nu att sammanställa den skriftliga utredningen som tillsammans med ledningens handlingsplan kommer att tillsändas UKÄ i slutet av september.

De första specialistsjuksköterskorna i Sverige med inriktning mot akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård

Sophiahemmet Högskolas examenstid i juni 2014 blir extra högtidlig och historisk! Då examineras nämligen de första specialistsjuksköterskorna i Sverige med de nya inriktningarna akutsjukvård, diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård. - Vi är stolta över att Sophiahemmet Högskola som första högskola i Sverige kan examinera dessa specialistsjuksköterskor, säger rektor Jan Åke Lindgren.

Presskontakt Shh

Kommunikationsansvarig

Pia Hultkrantz

Marknads- och kommunikationschef

Marina Dyfverman
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen