English
Meny

Silviasyster

Specialisering i demensvård för undersköterskor

60 hp Grundnivå Halvfart

Undersköterskor som verkar inom demensvården arbetar med och kring personer med olika typer av kognitiva sjukdomar.

Vården av personer med kognitiva sjukdomar, som också kan benämnas demenssjukdom, är mångfasetterad. För att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistutbildade undersköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna i omvårdnad vid kognitiv sjukdom, med målet att främja välbefinnande och livskvalitet för personerna och deras närstående.

Utbildningen belyser också kommunikationens betydelse vid kognitiv sjukdom med konkreta exempel som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Som student har du möjlighet att hospitera på Silviahemmet. Detta sker utanför utbildningen och efter överenskommelse mellan din arbetsgivare och Stiftelsen Silviahemmet.

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta oss på uppdragsutbildning@shh.se

Fakta om programmet

Grundnivå

Ges som
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
113 600 kr (exkl moms)

Studieform
Webbaserad distansutbildning

Utbildningsstart
2024-01-22

Anmälningsperiod 
2023-08-28 – 2023-12-15

Nu är jag mer uppmärksam på mitt eget agerande och bemötande och jag har större förståelse för omvårdnadens betydelse.

— Karin, undersköterska

Silviasysterutbildningen tar utgångspunkt i ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv. Fokus är en vård som främjar välbefinnande och livskvalitet för personer som lever med kognitiv sjukdom och deras närstående. Utbildningen ger också pedagogisk kompetens att delta i handledning och utvecklingsarbete inom undersköterskans ansvarsområde.

Samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet gör att du som studerar får ta del av organisationernas samlade erfarenhet och kunskap inom området. Det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av framtidens vård vid kognitiv sjukdom. H.M. Drottning Silvias stöd och stora engagemang har varit av avgörande betydelse för tillkomsten av utbildningen.

Berättelse om Silviautbildningarna

Varbergs kommun har gett medarbetare vid den preventiva enheten möjlighet att utbilda sig till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor och är mycket nöjda med både utbildningarna och de kunskaper studenterna tagit med sig tillbaka till verksamheterna.

Upplägg

Utbildningen bedrivs på distans i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna kan kombineras med yrkesarbete.

Behörighet

  • Undersköterskeexamen eller motsvarande
  • Språkkunskaper i svenska, nivå C1 enligt GERS eller motsvarande
  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om arbetsgivaren bedömer att den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Examen

Efter genomförd utbildning ges titeln diplomerad Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid Stiftelsen Silviahemmets diplomeringsceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Programansvarig
Studierektor