English
Meny

Silviasyster

Specialisering i demensvård för undersköterskor

60 hp Grundnivå

Undersköterskor som verkar inom demensvården arbetar med och kring personer med olika typer av demenssjukdomar.

Demensvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistutbildade undersköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande demensvård med målet att främja välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående.

Utbildningen belyser också kommunikationens betydelse vid demenssjukdom med konkreta exempel som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Fakta om programmet

Grundnivå

Ges som
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
110 400 kr (exkl moms)

Studieform
Webbaserad distansutbildning

Utbildningsstart
September 2023

Introduktionsdagar 
Två dagar genomförs digitalt

Anmälningsperiod
2023-02-15 – 2023-06-30
Reservlista tillämpas vid fullsatt kurs

Nu är jag mer uppmärksam på mitt eget agerande och bemötande och jag har större förståelse för omvårdnadens betydelse.

— Karin, undersköterska

Silviasysterutbildningen tar utgångspunkt i ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv. Fokus är stödjande och lindrande demensvård som främjar välbefinnande och livskvalitet för personer som lever med demenssjukdom och deras närstående. Utbildningen ger också pedagogisk kompetens att delta i handledning och utvecklingsarbete inom undersköterskans ansvarsområde.

Samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet gör att du som studerar får ta del av organisationernas samlade erfarenhet och kunskap inom demensområdet. Det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av framtidens demensvård. H.M. Drottning Silvias stöd och stora engagemang har varit av avgörande betydelse för tillkomsten av utbildningen.

Examenshögtid för högskolans studenter

Ända sen Sophiahemmet startade har vi hyllat de nyexaminerade och diplomerade studenterna. Nu för tiden sker det en gång om året i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Upplägg

Teoretiska studier varvas med fältstudier. Utbildningen bedrivs till största delen på distans i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna är oberoende av tid och rum och kan kombineras med yrkesarbete.

Behörighet

  • Undersköterskeexamen eller motsvarande
  • Språkkunskaper i svenska, nivå C1 enligt GERS eller motsvarande
  • Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Examen

Efter genomförd utbildning ges titeln diplomerad Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid Stiftelsen Silviahemmets diplomeringsceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor