English
Meny

Demensvård

Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv, fristående kurs

7,5 hp Grundnivå Kvartsfart

Är du biståndshandläggare och vill ha fördjupade kunskaper om och bidra till högsta möjliga livskvalitet hos personer med demenssjukdom?
Då är denna kurs något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning

Studieform
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
18 000 kr (exkl moms)

Kursperiod
2024-09-02 – 2025-02-01

Anmälningsperiod
2024-02-15 – 2024-06-30

Kursstart kräver ett minimiantal deltagare och kan ställas in.
Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

 

Kursen har fokus på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med demenssjuka personer, deras närstående och andra vårdaktörer.

Målet är fördjupade kunskaper om det friska och sjuka åldrandet, demenssjukdom, miljöns betydelse, krisreaktioner samt komplexa vård- och omsorgssituationer.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Om kursen

Kursen bedrivs på kvartsfart och den pedagogiska metoden utgår från att studenten tar eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer.

Undervisningen sker helt på distans genom föreläsningar, grupparbete, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning.

Studenter som fullföljer kurs med godkänt studieresultat tituleras biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet som delas ut under högtidliga former.

Behörighet

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Verksam som biståndshandläggare

Innehåll

  • Palliativ vårdfilosofi
  • Teamarbete och stöd till närstående
  • Biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med personen med demenssjukdom, närstående och vårdaktörer
  • Det friska och sjuka åldrandet
  • Demenssjukdomar
  • Komplexa vård- och omsorgssituationer
Kursansvarig
För information om betalningsvillkor: