English
Meny

Influensa- och pneumokockvaccinering i praktiken

1 dag Avancerad nivå Helfart

Är du legitimerad sjuksköterska och vill bidra till det nationella vaccinationsuppdraget mot influensa och pneumokocker? Då är denna vaccinationsutbildning något för dig!

Utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som har behov av formell kompetens att ordinera influensa och pneumokockvaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Andra målgrupper är läkare, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som vill fortbilda sig inför vaccineringen mot influensa och pneumokocker.

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen hos de som arbetar med patientfrågeställningar gällande influensa- och pneumokockvaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller administrerar vaccin till personer över 18 år. Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för influensa- och pneumokockvaccin för sjuksköterskor som i nuläget saknar den formella kompetensen.

Vill du veta mer? Mejla oss på uppdragskurs@shh.se.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
1 495 kr/deltagare (exkl moms)

Kursperiod
Kursen fortgår löpande under VT2024 och uppdateras
kontinuerligt utifrån aktuellt kunskapsläge.

Anmälningsperiod
Öppen för anmälan

Kontakt
uppdragskurs@shh.se

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning med lärplattformen Canvas som bas och motsvarar cirka en dags interaktiva självstudier. Den kan läsas under i den takt som passar deltagaren. För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet. Kursen examineras genom självrättande kunskapstest och kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har:

  • Svensk legitimation som sjuksköterska eller läkare

Innehåll

Efter avslutad kurs kommer deltagaren ha fått kunskap om:

  • Basal immunologi och vaccinologi
  • Influensa och pneumokocker: Epidemiologi, patogenes och klinik, vacciner mot influensa- och pneumokocksjukdom
  • Injektionsteknik, administrering och aktuella författningar
  • Särskilda grupper och vanliga frågor
Ämnesansvarig

Helena Hervius Askling

Docent och infektionsläkare