English
Meny

Inkontinensvård

Vård vid inkontinens och kontinensbevarande vård, fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om inkontinensvård? Då är denna kurs något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Utbildningskostnad
17 000 kr (exkl moms)

Kursperiod
2022-10-05 – 2022-12-08

Introduktionsdagar
2022-10-05 – 2022-10-07

Anmälningsperiod
2022-03-01 – 2022-09-01

Öppen för sen anmälan fram till 2022-09-14

Kursstart kräver ett minimiantal deltagare och kan ställas in.
Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

Kursen ger dig kunskaper om olika former av inkontinens för att du ska kunna bedöma behov av utredning, behandling och åtgärder hos kvinnor respektive män. Efter kursen har du tillräckliga kunskaper för att ordinera och förskriva inkontinenshjälpmedel.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna är oberoende av tid och rum och kan kombineras med yrkesarbete. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola

Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Innehåll

 • Etiologi
 • Utredning och behandling vid olika typer av inkontinens
 • Prevention
 • Förskrivning och dokumentation
 • Sortiment, beställning och leverans av hjälpmede
 • Patientundervisning
 • Professionellt förhållningssätt
 • Kvalitetssäkring, förbättringsarbete
 • Styrdokument
Kursledare