Meny

Silviasjuksköterska

Omvårdnadsvetenskap – inriktning demensvård

30 hp Avancerad nivå Halvfart

Sjuksköterskan med fördjupade kunskaper inom demensområdet arbetar med patienter med olika typer av demenssjukdomar.

Demensvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs sjuksköterskor med fördjupade kunskaper inom demensområdet med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.
Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande demensvård med målet att ge välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående. Programmet belyser även kommunikationens betydelse vid demenssjukdom med konkreta exempel som kan tillämpas i den kliniska vardagen.
Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom demensvården idag och i framtiden. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Uppdragsutbildning

Omfattning
30 högskolepoäng

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
2018-08-29

Ansökningsperiod
Uppdragsutbildning 15 mars-31 juli

Om utbildningen

För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av lärare med specialkompetens inom demensvård, externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor samt forskare.
Den pedagogiska metoden utgår från att studenten tar eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer.

I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier med kunskapsinhämtning via virtuella medier.
Programmet ges på distans och halvfart vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförbara föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter.

Som allmänsjuksköterska visste jag inte hur jag skulle göra i mötet med en demenssjuk person. Jag försökte göra likadant som de med mer kunskap, men förstod inte varför...

— Malin, sjuksköterska

Behörighet

  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp, eller
  • Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/ medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
  • Tjänstgjorts om leg. sjuksköterska heltid minst 12 månader

Urval

50% akademiska poäng, 50% yrkeslivserfarenhet

Examen

Efter godkännande diplomeras studenten till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia. Detta sker vid en högtidsceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Kurser

  • Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp
  • Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp
  • Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp
  • Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård 7,5 hp

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, demensvård, gastroenterologiskt vård, hjärtsjukvård, och palliativ vård.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen