Meny

Silviasjuksköterska

Omvårdnadsvetenskap – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

30 hp Avancerad nivå Halvfart

Sjuksköterskan med fördjupade kunskaper inom kognitiv sjukdom arbetar bland annat med patienter med olika typer av demenssjukdomar och deras närstående.

Sjuksköterskan med fördjupade kunskaper inom kognitiv sjukdom arbetar bland annat med patienter med olika typer av demenssjukdomar och deras närstående
Vården av personer med kognitiv sjukdom är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs sjuksköterskor med fördjupade kunskaper med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.
Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande vård vid kognitiv sjukdom med målet att ge välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående. Programmet belyser även kommunikationens betydelse vid kognitiv sjukdom.
Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom vården vid kognitiv sjukdom idag och i framtiden. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
63 200 kr (exkl moms)

Omfattning
30 högskolepoäng

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
2019-09-05

Ansökningsperiod
Uppdragsutbildning 15 mars-31 juli

Om utbildningen

För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av lärare med specialkompetens inom kognitiv sjukdom, externa kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor samt forskare.
Den pedagogiska metoden utgår från att studenten tar eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer.

I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier med kunskapsinhämtning via virtuella medier.
Programmet ges på distans och halvfart vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförbara föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter.

Som allmänsjuksköterska visste jag inte hur jag skulle göra i mötet med en demenssjuk person. Jag försökte göra likadant som de med mer kunskap, men förstod inte varför...

— Malin, sjuksköterska

Behörighet

  • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap /vårdvetenskap eller motsvarande
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Urval

50% akademiska poäng, 50% yrkeslivserfarenhet

Examen

Efter godkännande diplomeras studenten till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia. Detta sker vid en högtidsceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Kurser

  • Att leva med kognitiv sjukdom, 7,5hp
  • Personcentrerat förhållningssätt vid komplexa vårdbehov hos personer med kognitiv sjukdom, 7,5hp
  • Sjuksköterskans specifika ansvarsområde i vården av personer med kognitiv sjukdom, 7,5hp
  • Att leda och utveckla framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom, 7,5hp

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, vård vid kognitiv sjukdom, gastroenterologiskt vård, hjärtsjukvård, och palliativ vård.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen