English
Meny

Silviasjuksköterska - Kurser

Omvårdnadsvetenskap – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

30 hp Avancerad nivå Halvfart

Du som är intresserad av att läsa utbildningen kan på den här sidan ta del av kursplanerna.
OBSERVERA: Kursplanerna här är endast exempel och de kan komma att revideras före kursstart. Som student ska du alltid kontrollera vilken kursplan som gäller i din kurs i lärplattformen Canvas vid kursstart.

Termin 1

KSU101 – Att leva med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

KSU102 – Personcentrerat förhållningssätt vid komplexa vårdbehov hos personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

Termin 2

KSU103 – Sjuksköterskans specifika ansvarsområde i vården av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

KSU104 – Att leda och utveckla framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan