English
Meny

Välkommen till vårt sjuksköterskeprogram!

180 hp • 3 år • Grundnivå • Helfart

Programstart för sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2024 är den 19 augusti på Sophiahemmet Högskola, Erforssalen, Hus R. Programintroduktion med obligatoriskt upprop och kursintroduktion till första kursen Omvårdnadsvetenskapens teoretiska grund. Medtag giltig legitimation (såsom pass, körkort m.m).

Kontaktuppgifter

Vid Studieadministrativa frågor kontaktar du oss via nystudent@shh.se eller via telefon 08-4062160

Checklista inför din studiestart

Det finns många saker du behöver ha koll på inför din studiestart på Sophiahemmet Högskola.
För att förenkla för dig har vi samlat dem i en Checklista där du ser vad du behöver förbereda inför din studiestart, bland annat aktivering av studentkonto och kursregistrering.

Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet på Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola är omvårdnadsvetenskap. Den utgår från en humanistisk människosyn där alla individer har lika värde. För att kunna erbjuda professionell omvårdnad krävs fördjupade kunskaper inom omvårdnadsvetenskap men även inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, ledarskap och pedagogik.

Allmän information om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i VIL, är förlagd till sjukhus, öppenvårdsmottagningar och inom kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är att integrera teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter för att studenterna ska få möjlighet att utveckla sin yrkesroll och ett professionellt förhållningssätt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med syfte att du som student ska bli förberedd och få kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskap i praktik. Genom VFU får du möjlighet att utveckla kunskap och kompetens inom ditt framtida yrke.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas tider och schema utifrån verksamhetens arbetstider vilket innebär att obekväm studietid på kvällar, helger och nätter förekommer. Du kan läsa mer på vår VIL/VFU-sida.

Biblioteket

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur och informationstjänster för högskolans undervisning och forskning samt att genom undervisning och handledning i informationssökning ge sina målgrupper redskap för att nå en högre grad av informationskompetens. Biblioteket är också en uppskattad studie- och mötesplats. Du hittar mer information om biblioteket här.

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS)

Studentkåren arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra studenters röster hörda bland annat genom att delta och utöva studentinflytande i högskolans utskott, råd och kommittéer. Mer information finns på Studentkårens sida.

Välkommen att delta på Studentkårens välkomstdagar som infaller torsdag och fredag under första veckan på terminen. Här får du möjlighet att lära känna dina nya kurskamrater! Information om höstterminens mottagningsdagar hittar du HÄR när det närmar sig.

Studentlägenheter

Sophiahemmet Högskola har tre enkelrum i studentkorridor på Lappkärrsberget (SSSB) för uthyrning. Rummen, som har eget badrum och delat kök, hyrs ut terminsvis till högskolans programstudenter inom campusförlagd utbildning.

Ansökan görs via vår bostadskö som nollställs inför varje ny termin. För mer information om köregler, datum för när kön öppnar och stänger samt hur du ställer dig i kö, klicka här!

För bilder och mer information om Lappkärrsberget, klicka här!

Studierektor
Programansvarig
Studievägledare