Meny

Välkommen till vårt sjuksköterskeprogram!

180 hp • 3 år • Grundnivå • Helfart

Terminsstart för sjuksköterskeprogrammet VT22 är den 24 januari 2022 med tillhörande programintroduktion med obligatoriskt upprop och kursintroduktion till första kursen Omvårdnadsvetenskap Baskurs. Detta sker på Sophiahemmet Högskola, Hus R. Medtag giltig legitimation (såsom pass, körkort m.m).

Sophiahemmet Högskola återgår till campusundervisning HT 2021

Högskolan har genomfört åtgärder för att säkerställa en trygg studiestart. Tillhör du en riskgrupp eller känner oro är du välkommen att höra av dig till nystudent@shh.se. Känner du dig förkyld eller har luftvägssymtom ska du inte delta på plats utan kontakta oss istället. Du kan läsa mer om högskolans Coronaåtgärder här.

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs på Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet högskola har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. I mån av plats flyttar vi upp studenter som beviljats tillgodoräknande till högre termin så snart som möjligt. Vid platsbrist tillämpas turordning enligt ”först till kvarn”.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.

Välkommen på Upptakt!

För att välkomna dig på bästa sätt börjar studierna med en Upptakt under vecka 3. Upptakten sker i smågrupper och där får du träffa Studentkåren och chans att bekanta dig med högskolan och dina blivande kurskamrater. Under detta tillfälle kommer du även få en visning av biblioteket som även delar ut lånekort.

Anmäl dig till upptakten öppnar vecka 51.

Återbud för din studieplats lämnas på antagning.se.

Aktivera studentkonto

Alla studenter på Sophiahemmet Högskola tilldelas ett studentkonto. Studentkontot ger inloggning till bland annat lärplattformen Canvas och behörighet för kursregistrering i Ladok.

Du behöver aktivera ditt studentkonto och registrera dig på din kurs i Ladok för att behålla din plats. Detta sker mellan 10 januari och 19 januari. Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag ges studieplatsen till en annan sökande och du förlorar din plats.

Aktivera ditt studentkonto genom knappen nedan, notera att detta endast kan göras under registreringstiden enligt ovan.

Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet på Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola är omvårdnadsvetenskap. Den utgår från en humanistisk människosyn där alla individer har lika värde. För att kunna erbjuda professionell omvårdnad krävs fördjupade kunskaper inom omvårdnadsvetenskap men även inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, ledarskap och pedagogik.

Allmän information om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i VIL, är förlagd till sjukhus, öppenvårdsmottagningar och inom kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är att integrera teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter för att studenterna ska få möjlighet att utveckla sin yrkesroll och ett professionellt förhållningssätt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med syfte att du som student ska bli förberedd och få kunna omsätta utbildningens teoretiska kunskap i praktik. Genom VFU får du möjlighet att utveckla kunskap och kompetens inom ditt framtida yrke.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas tider och schema utifrån verksamhetens arbetstider vilket innebär att obekväm studietid på kvällar, helger och nätter förekommer.

Biblioteket

Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla litteratur och informationstjänster för högskolans undervisning och forskning samt att genom undervisning och handledning i informationssökning ge sina målgrupper redskap för att nå en högre grad av informationskompetens. Biblioteket är också en uppskattad studie- och mötesplats. Du hittar mer information om biblioteket här.

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS)

Studentkåren arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra studenters röster hörda bland annat genom att delta och utöva studentinflytande i högskolans utskott, råd och kommittéer. Kåren jobbar också för att alla studenter ska bli mottagna på ett positivt och likvärdigt sätt, att studiemiljön är trivsam, samt att studenter får adekvat stöd i olika ärenden. Studentrepresentanternas insats i högskolans verksamhet är värdefull och som invald representant har du rätt att delta även om du har VFU eller något annat studiemoment som normalt sett skulle kräva närvaro. Mer information finns på Studentkårens sida.

Välkommen att delta på Studentkårens Kollo som infaller fredag och lördag under första veckan på terminen. Här får du möjlighet att lära känna dina nya kurskamrater. Kollot genomförs i smågrupper. Här finner du information om höstterminens Kollo.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Du når oss på nystudent@shh.se.

Studierektor
Programansvarig
Studievägledare