English
Meny

Studera med funktionsvariation

Du som är student på Sophiahemmet högskola och har en dokumenterad varaktig funktionsvariation kan få riktat pedagogiskt stöd. En funktionsvariation eller en funktionsnedsättning kan exempelvis vara dyslexi, adhd, nedsatt syn eller hörsel eller någon annan fastställd diagnos. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Ansök om stöd

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om riktat pedagogiskt stöd. Det kan du göra som tidigast när du antagits och tackat ja till din utbildning. Du ansöker om stöd genom att logga in i systemet Nais via länken nedan och fylla i webbformuläret. I ansökan beskriver du bland annat hur du tror att din funktionsvariation kommer att påverka dina studier.

För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker din funktionsvariation. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare.

När din ansökan och nödvändiga intyg är mottagen och om din ansökan beviljas, kommer du kontaktas för att boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnaren för pedagogiskt stöd får du ett intyg där de stödformer du beviljats beskrivs.

Ansök här

Frågor och svar

Vad är Nais?

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

Nais är ett nationellt system men används lokalt av lärosäten. Det är bara samordnaren för pedagogiskt stöd och en administratör som administrerar din ansökan och som kan ta del av de uppgifter du lämnar.

Vid eventuella frågor är du välkommen att mejla studievagledning@shh.se

Vanliga stödåtgärder

Längre tid vid examinationer

Många blir hjälpta bara av att veta att en kan få längre tid vid en salstenta eller hemskrivning. Om du beviljas detta stöd får du ca 20% längre tid. Konkret innebär det att du får ca 12-15 minuter extra för varje timme (en 3-timmars-tenta blir då 3 tim 45 min och en tenta på 2,5 timme blir istället 3 timmar). Vid en hemtenta där inlämningstiden är ett antal dagar senare kan det innebära att du får en eller två dagar extra.

Examinera i mindre grupp och mindre sal

Blir du störd av många människor i samma sal vid en skrivning kan du beviljas tentamen i mindre grupp och mindre sal. Vid behov kan en skärm ställas upp för att skärma av från övriga tentander.

Anteckningsstöd

Om du inte själv kan anteckna vid föreläsningar och liknande kan du få föreläsningsanteckningar av en studiekamrat. Fråga studievägledaren om det finns en antecknare på kursen. Annars kan du själv fråga en kurskamrat. Antecknaren får ersättning för sitt arbete. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar. Om du deltagit i undervisningen under en kurs och omregistrerar dig för samma kurs för att tentera får du normalt inte anteckningsstöd en gång till.

Kurslitteratur som talbok eller E-textbok

Behöver du din kurslitteratur som talbok, vänd dig till högskolans bibliotek. Där får du hjälp med att ansöka om ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). När du fått dina inloggningsuppgifter kan du själv ladda ned och läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst: i datorn, mobilen eller på läsplattan. Mer information hittar du på bibliotekets sida under fliken Talboksservice.

Extra uppsatshandledning

Det finns ibland möjlighet att få extra uppsatshandledning av lärare. Bedömningen om det går görs inför aktuell termin när uppsatsen ska skrivas.