Meny

Välkommen till Barnmorskeprogrammet!

90 hp • 1½ år • Avancerad nivå • Helfart

Barnmorskeprogrammet har gemensam programintroduktion tillsammans med övriga specialistsjuksköterskeprogram via den digitala mötesplattformen Zoom den 23 augusti kl. 09.00 – 11.20. För uppdatering av schemat, se kalendarium.

Zoomlänk för introduktionsdagarna kommer att läggas upp på lärplattformen Canvas som ett anslag i respektive program.

Välkomstbrev

Välkomstbrev Barnmorskeprogrammet

Registrering

Kursregistrering i Ladok är obligatorisk för samtliga kurser. Aktivering av studentkonto och registrering på första kursen är öppen fram till 23 augusti 2021.

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs i programmet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.

Viktig information

Har du inte möjlighet att gå utbildningen, är det viktigt att du tackar nej på antagning.se så att vi kan erbjuda platsen till annan sökande.

Kalendarium

Schemat är nu publicerat och aktivering av studentkonto är möjligt.

Kursregistrering i Ladok mellan den 9 och 23 augusti.

Gemensam digital introduktionsdag via zoomlänk den 23 augusti.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en stor och viktig del av Barnmorskeprogrammet. Här får du möjlighet att utveckla din yrkesroll inom din specialitet och ditt professionella förhållningssätt genom att teoretiska kunskaper integreras med kliniska färdigheter.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas tider och schema utifrån verksamhetens arbetstider vilket innebär att veckans alla dagar och dygnets alla timmar används under VFU på förlossningsklinikerna och andra sjukhusanknutna placeringar. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms län.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Återigen varmt välkommen till Sophiahemmet Högskola och tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Du når oss på nystudent@shh.se.

Studierektor
Programansvarig Barnmorskeprogrammet
Lärare Barnmorskeprogrammet
Studievägledare