Meny

Sophiahemmet Högskola erhåller anslag för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård”

Nu står det klart att Sophiahemmet Högskola erhåller ett ramanslag om totalt 3 200 000 kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård” inom Wallenbergstiftelsernas program; Utbildning för ökad integration.

Nya Sophiasystrar och barnmorskor examinerades i Blå Hallen

Den 21 januari examinerades avgångsstudenter ur sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet i Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm i närvaro av nya hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, H.K.H. Prinsessan Sofia, inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen