SHH LOGO
SHH LOGO
Silviasjuksköterska - Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp

Specialisering för sjuksköterskor
Avancerad nivå, halvfart, distansutbildning

Uppdragsutbildning
Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar en tydlig vårdfilosofi, tillsammans med kunskaper inom omvårdnads- och medicinsk vetenskap, och ger en mycket god grund att arbeta ifrån. Fokus ligger på god omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård.  Målet med utbildningen är att Du ska inhämta fördjupade kunskaper inom demensvård och komplexa vårdsituationer i syfte att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras närstående. Vidare ger utbildningen fördjupad kompetens i ledarskap och förbättringsarbete inom demensvård.

Den nära samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet är en fruktbar konstellation för denna unika utbildning och det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av framtidens demensvård.

Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Kurser
Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård består av fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng (7,5 hp motsvarar 10 studieveckor vid halvfartsstudier). Kurserna kan även läsas separata.
- Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp (läs om kursen
- Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp (läs om kursen
- Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp (läs om kursen)
- Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 hp (läs om kursen)

Pedagogiskt upplägg
Utbildningen är nätbaserad och genomförs i Sophiahemmet högskolas virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Två dagar/kurs genomförs vid högskolan. Utbildningen är upplagd så att yrkesarbete och studier kan kombineras.

Behörighet
Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
14 700 kr per kurs exkl. moms.

Programstart
2017-08-29

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig till programmet med start 2017-08-29
Sista anmälningsdag 2017-08-15

Vid sen anmälan efter sista anmälningsdag skickas mail direkt till Madeléne Westerberg, madelene.westerberg@shh.se med förfrågan om det finns platser kvar. Därefter kontaktas Du via email eller telefon.

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Pernilla Hillerås, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 29 67

 

Relaterade länkar
Stiftelsen Silviahemmets hemsida
Svenskt Demenscentrums hemsida

 
 Skriv ut symbol  Skriv ut