Meny

Tanzania

Sophiahemmet Högskola har under flera år arbetat med att utveckla och fördjupa långsiktiga internationella kontakter även utanför Europa. Nkinga Referral Hospital-sjukhuset i västra Tanzania har tagit emot studenter som gått sitt tredje år på högskolans sjuksköterskeprogram. År 2019 avslutas utbytesprogrammet och de sista studenterna från Sophiahemmet åker till Tanzania under höstterminen.

 

Det är vanligt att våra studenter har tankar kring att arbeta i länder utanför Europa efter sjuksköterskeexamen, något som kräver en extra handlingsberedskap. Utbytet med Nkinga Referral Hospital har gett studenterna fördjupade kunskaper om olika infektionssjukdomar som är vanliga i en del länder i Afrika, som till exempel Malaria, TBC och HIV/AIDS.

Utbytet till Tanzania har skett under valbar verksamhetsförlagd utbildning i termin 6, vilket inneburit cirka fyra veckors vistelse. Alternativt har utbytet skett under självständigt arbete i termin 5 för insamling av material till det enskilda arbetet.

Följ några studenters upplevelser i Tanzania på deras instagramkonto här.

Samarbetspartners
Programkoordinator
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen