Meny

European Nursing Module – ENM

European Nursing Modul, ENM,  är ett europeiskt samarbete med studentutbyte mellan sjuksköterskeutbildningar i flera länder. Nätverket ENM utvecklas hela tiden och varje år kommer ansökningar från nya länder som vill bli medlemmar.

Sophiahemmet Högskola skickar årligen ut fyra studenter i två omgångar (mars och oktober) och tar emot fyra inresande ENM-studenter i september. Utbyte inom ENM sker under valbar teoretisk kurs under sjuksköterskeprogrammets termin 4, eller under valbar verksamhetsförlagd utbildning i termin 6. Utbytet sker i totalt fyra veckor varav två ägnas åt observationsstudie inom sjukvården. Det innebär att studenten får observera och iaktta sjukvårdsarbetet men inte aktivt delta i vårdandet. Värdlandet förmedlar boende och på vissa lärosäten ordnas sociala program på kvällstid.

Kontaktperson
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen