Meny

Erasmus+

Tyvärr är Erasmus+ inte sökbart under 2020 på grund av de påverkingar Coronapandemin medfört på internationell verksamhet.

Genom Erasmus+ finns stora möjligheter för dig som studerar på högskolan att göra utbyte eller praktik i Europa utan att du behöver betala någon terminsavgift.

Erasmus+ är ett utbytesprogram som innebär att studenter kan studera på helfart från tre månader upp till ett år vid ett annat europeiskt lärosäte. Det är också möjligt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning under två månader inom Erasmus+. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen.

Erasmus verkar för en ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, för en ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer skall tillgodoräknas inom EU.

Som Erasmusstipendiat har du rätt till ett Erasmusstipendium och studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. Erasmusstipendiater behöver inte betala terminsavgifter vid det utländska lärosätet.

Erasmus+ gäller för perioden 2014-2020.
Sophiahemmet Högskolas Erasmuskod är S STOCKHO26

Samarbetspartners