English
Meny

Minor Field Studies

Utbytesverksamheten kommer att återupptas VT23. Inga utbyten kommer därför att ske under VT22 eller HT22. I vanliga fall sker ansökan till utbyte senast 1 oktober inför utbyte på vårtermin, och senast 1 mars inför utbyte på hösttermin.

Minor Field Studies (MFS) innebär att studenter både kan samla material till och skriva sitt självständiga arbete i ett utvecklingsland.

Utlandsvistelsen gav mersmak – se film om Minor Field Studies

NYHET: Sophiahemmet Högskola får än en gång förtroendet från UHR att tilldela 10 st MFS-stipendium till studenter på grund- och avancerad nivå. Stipendierna tilldelas från och med år 2021 och utgörs av ett bidrag på 27.000 SEK, som delvis täcker utgifterna under fältperioden. Observera att utdelningen av stipendierna följer Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer gällande utresor på grund av Covid-19. 

Sophiahemmet Högskola delar ut MFS-stipendier till sjuksköterskestudenter i termin 5 och till specialistsjuksköterskestudenter som ska skriva självständigt arbete. I minst åtta veckor vistas studenterna i värdlandet och studerar frågor inom omvårdnadsvetenskap. Under utlandsvistelsen får de praktisk erfarenhet och förståelse för problematiken inom hälso- och sjukvård i olika utvecklingsländer samt möjlighet att skapa ett internationellt nätverk.

Sophiahemmet Högskola skickar årligen ut ca tio studenter. Stipendiet är ett bidrag som för närvarade är 27000 SEK och som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det kan behöva kompletteras med till exempel studiemedel från CSN. Observera att det inte går att genomföra studier i ett land som studenten själv är medborgare i.

För att kunna ansöka ska studenten:
– studera vid Sophiahemmet Högskola och inte ha några restuppgifter
– inte ha påbörjat sin utbildning på forskarnivå
– ha goda kunskaper i engelska
– klara av att skriva självständigt arbete på engelska
– vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige
– inte tidigare har fått MFS-stipendium

Information om nätverken och utbyten

Programkoordinator