Meny

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) innebär att studenter både kan samla material till och skriva sitt självständiga arbete i ett utvecklingsland.

Sophiahemmet Högskola delar ut MFS-stipendier till sjuksköterskestudenter i termin 5 och till specialistsjuksköterskestudenter som ska skriva självständigt arbete. I minst åtta veckor vistas studenterna i värdlandet och studerar frågor inom omvårdnadsvetenskap. Under utlandsvistelsen får de förståelse för problematiken inom hälso- och sjukvård i olika utvecklingsländer samt möjlighet att skapa ett internationellt nätverk.

Sophiahemmet Högskola skickar årligen ut ca tio studenter. Stipendiet är ett bidrag som för närvarade är 27000 SEK och som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det kan behöva kompletteras med till exempel studiemedel från CSN. Observera att det inte går att genomföra studier i ett land som studenten själv är medborgare i.

För att kunna ansöka ska studenten:
– studera vid Sophiahemmet Högskola och inte ha några restuppgifter
– inte ha påbörjat sin utbildning på forskarnivå
– ha goda kunskaper i engelska
– klara av att skriva självständigt arbete på engelska
– vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige
– inte tidigare har fått MFS-stipendium

Programkoordinator
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen