Meny

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) innebär att studenter både kan samla material till och skriva sitt självständiga arbete i ett utvecklingsland.

Sophiahemmet Högskola delar ut dessa MFS-stipendier till sjuksköterskestudenter som går i termin 5 och till specialistsjuksköterskestudenter som ska skriva självständigt arbete på avancerad nivå. I minst åtta veckor är studenterna i värdlandet och studerar frågor inom omvårdnadsvetenskap. Under utlandsvistelsen får de praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland, möjligheten att skapa ett internationellt nätverk och förståelse för problematiken inom hälso- och sjukvård i olika utvecklingsländer.

Sophiahemmet Högskola skickar årligen ut två till sex studenter. Stipendiet är ett bidrag som för närvarade är 27000 SEK och som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det kan behöva kompletteras med till exempel studiemedel från CSN. Observera att det inte går att genomföra studier i ett land som studenten själv är medborgare i.

Just nu finns ett antal studenter i Bangladesh. Följ deras upplevelser på deras instagramkonto här.

För att kunna ansöka ska studenten:
– studera vid Sophiahemmet Högskola och inte ha några restuppgifter
– inte påbörjat sin utbildning på forskarnivå
– ha goda kunskaper i engelska
– skriva det Självständiga arbetet på engelska
– vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Kontaktperson
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen