English
Meny

Kursplaner och kurslitteraturlistor Barnmorskeprogrammet

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 på Barnmorskeprogrammet HT22

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Utbildningsplan

Profession och vetenskaplig metod 9 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Reproduktiv och sexuell hälsa 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Graviditet, förlossning och puerperium I   12 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista