English
Meny

Omvårdnad inför livets slut för personer med demenssjukdom

2 veckor 3 hp Grundnivå Helfart

Vill du utbilda dig inom omvårdnad av personer med demenssjukdom i livets slutskede? Då är den här kursen något för dig! Kursen vänder sig till dig som har högskolebehörighet.

la. Kursen Omvårdnad inför livets slut för personer med demenssjukdom är en fristående kurs på distans som ger 3 högskolepoäng. Kursen ger en orientering om vård av personer med demenssjukdom och palliativ vård – områden som är i stort behov av ökad omvårdnadskompetens.

Kursen tar upp vanliga symtom vid demenssjukdom och omvårdnad för att bedöma och möta behov hos personer med demenssjukdom i livets slutskede. Den belyser även den palliativa vårdens filosofi, värdegrund, begrepp och organisation. Under kursen reflekterar vi över vad som påverkar kommunikation i vårdmötet, närståendes behov samt egna och samhällets synsätt på demenssjukdom, döende och död. Alla antagna får information om kursregistrering via ett välkomstbrev som skickas per e-post cirka en vecka före kursstart.

Fakta om kursen

Studieform
Webbaserad distansutbildning inklusive självstudier

Kursperiod
Ingen aktuell kursperiod planerad

Ansökningsperiod

Utrustning som krävs
Dator med kamera och mikrofon, fungerande nätverksuppkoppling

Övrigt
Kursen berättigar inte till studiemedel via CSN

Kontakt/frågor: nystudent@shh.se

” Det är jätteviktigt att det blir ett fint avslut för människor i livet och deras närstående.”

— Evelina Killander, Student

Upplägg

Kursen är en tvåveckors webbaserad distansutbildning på helfart via högskolans digitala lärplattform. I kursen blandas självstudier med virtuella träffar, inspelade föreläsningar, liveföreläsningar och seminarier där studenterna aktivt diskuterar och reflekterar. För att kunna genomföra kursen krävs internetuppkoppling, dator med tillgång till webbkamera och mikrofon, samt dokumenterad digital närvaro.

Vi kan vi tyvärr inte erbjuda individuell digital handledning men notera att det redan innan kursstart hålls ett obligatoriskt testtillfälle via Zoom. Länk och tidpunkt för testtillfället skickas i det välkomstbrev som alla antagna får per e-post 1-2 veckor innan kursstart.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har: 

  • grundläggande behörighet för högskolestudier genom slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande såsom studier på folkhögskola eller komvux
  • behörighet i svenska genom gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andraspråk eller motsvarande

Kursinnehåll

  • Demenssjukdom
  • Vård i livets slut
  • Personcentrerad omvårdnad vid livets slut
  • Bemötande och kommunikation i vårdmötet
  • Närstående
  • Teamarbete
  • Styrdokument
Kursledare
Kursadministratör