Meny

Covidvaccinering i praktiken

1 dag Avancerad nivå Helfart

Sophiahemmet Högskola är stolta över att snart 2000 personer genomgått vår kurs Covidvaccinering i praktiken. Under perioden april-juni 2021 kommer vi endast att erbjuda kursen som uppdragsutbildning för grupper på minst 25 personer. Förfrågningar från verksamheter eller vårdgivare som beställer uppdragsutbildning gruppvis kan riktas till covid19vaccinkurs@shh.se.

Den webbaserade utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81). Kursen riktar sig även till distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och läkare som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen hos de som arbetar med patientfrågeställningar om covid-19-vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller administrerar vaccin till vuxna. Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin för sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen.

Fakta om kursen

Ges som:
Webbaserad distansutbildning

Bokningsförfrågningar:
covid19vaccinkurs@shh.se

Kursperioder:
Tilldelas efter anmälan

NB:
Anmälan är bindande (ingen återbetalning eller justering av faktura är möjlig). Endast grupper på minst 25 personer.

Pris (exkl. moms):

1750 kr/person

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning som genomförs helt självständigt med lärplattformen Canvas som bas och motsvarar cirka en dags interaktiva självstudier. Den ges på helfart och för att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet samt tekniska kunskaper för att på egen hand kunna genomföra en webbutbildning. Kursmaterialet finns tillgängligt i den digitala lärplattformen i 7 dygn från kursstart och de olika momenten kan genomföras när som helst under dessa dagar. Kursen examineras genom självrättande tester. Efter avslutad kursperiod får varje godkänd deltagare ett individuellt kursintyg.

Information om vilken kursperiod man blivit tilldelad skickas när anmälan är behandlad. Närmare information om åtkomst till kursen skickas till samtliga deltagare senast en vecka före kursstart.

Vänligen notera att vi endast har möjlighet att ta emot anmälningar för grupper på fler än 25 personer. Kursanmälan är bindande och återbetalning är ej möjlig. Verksamheter faktureras enligt anmält antal deltagare.

Kursintyg utfärdas efter att kursperioden är avslutad. Notera att kursperioden pågår i 7 dygn, och att intygen efter det skickas via e-tjänsten till den person som gjort anmälan.

Behörighet

Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad läkare

Innehåll

Digitala föreläsningar och faktagenomgång med efterföljande kunskapstest:
Sjukdomen covid-19: epidemiologi och patogenes
Grundläggande vaccinationsimmunologi

Vaccin mot covid-19:
Forskningsstudier och aktuell erfarenhet när kurstillfället ges
Allergier
Biverkningar
Intervall och dosering mellan vacciner
Särskilda patientgrupper
Registrering av vaccindoser
Informationssökning
Hur bemöta frågor och rykten

Ämnesansvarig
Helena Hervius Askling

Överläkare, PhD Infektionssjukdomar