English
Meny

Covidvaccinering i praktiken

1/2 dag Avancerad nivå Helfart

Sophiahemmet Högskola har i två års tid utbildat legitimerad vårdpersonal att bidra till det nationella vaccinationsuppdraget mot covid-19. Utbildningen fortgår under vårterminen 2023, men vi tar för tillfället inte in några nya anmälningar. Om behov finns, startar en ny kursomgång under höstterminen 2023.

Utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Andra målgrupper är läkare, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen hos de som arbetar med patientfrågeställningar om covid-19-vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller administrerar vaccin till personer över 12 år. Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin för sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen.

Intresseanmälningar inför hösten eller eventuella frågor om kursen riktas till vår funktionsmejl uppdragskurs@shh.se

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
750 kr (exkl moms)

Kursperiod
Vårterminen 2023

Anmälningsperiod
Anmälan stängd

Frågor och kontakt:
uppdragskurs@shh.se

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning med lärplattformen Canvas som bas och motsvarar cirka en halv dags interaktiva självstudier. Den kan läsas i den fart som passar deltagaren. Deltagarna kommer även få möjlighet till frågestund via zoom. För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet. Kursen examineras genom självrättande test. Kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har:

 • Svensk legitimation som sjuksköterska eller läkare

Innehåll

Efter avslutad kurs kommer deltagaren ha fått kunskap om:

 • Basal immunologi och vaccinologi
 • Sjukdomen covid-19
 • Aktuella vacciner mot covid-19
 • Allergier
 • Biverkningar
 • Doser och intervall
 • Särskilda patientgrupper
 • Aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap
 • Injektionsteknik och administrering
 • Föreskrifter

Kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Ämnesansvarig

Helena Hervius Askling

Docent och infektionsläkare