English
Meny

Covidvaccinering i praktiken

1/2 dag Avancerad nivå Helfart

Är du legitimerad sjuksköterska och vill bidra till det nationella vaccinationsuppdraget mot covid-19? Då är denna vaccinationsutbildning på högskolenivå något för dig!

Utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Andra målgrupper är läkare, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen hos de som arbetar med patientfrågeställningar om covid-19-vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller administrerar vaccin till personer över 12 år. Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin för sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen.

Eventuella frågor om kursen riktas till vår funktionsmejl covid19vaccinkurs@shh.se.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
750 kr (exkl moms)

Kursperiod
Kursen fortgår löpande under
2022-2023 och uppdateras
kontinuerligt utifrån aktuellt kunskapsläge.

Anmälningsperiod
Öppen för anmälan

Frågor och kontakt:
covid19vaccinkurs@shh.se

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning med lärplattformen Canvas som bas och motsvarar cirka en halv dags interaktiva självstudier. Den kan läsas i den fart som passar deltagaren. Deltagarna kommer även få möjlighet till frågestund via zoom. För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet. Kursen examineras genom självrättande test. Kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har:

 • Svensk legitimation som sjuksköterska eller läkare

Innehåll

Efter avslutad kurs kommer deltagaren ha fått kunskap om:

 • Basal immunologi och vaccinologi
 • Sjukdomen covid-19
 • Aktuella vacciner mot covid-19
 • Allergier
 • Biverkningar
 • Doser och intervall
 • Särskilda patientgrupper
 • Aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap
 • Injektionsteknik och administrering
 • Föreskrifter

Kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Kursledare
Ämnesansvarig

Helena Hervius Askling

Överläkare, docent i infektionssjukdomar

Kursadministratör