Meny

Covidvaccinering i praktiken

1 dag Avancerad nivå Helfart

Sophiahemmet Högskola är stolta över att snart 2000 personer genomgått vår kurs Covidvaccinering i praktiken. Under perioden april-maj 2021 går kursen som uppdragsutbildning för grupper på minst 25 personer. Samtliga tillgängliga kursomgångar är nu fyllda och vi kan tyvärr inte ta emot fler bokningar i dagsläget.

Den webbaserade utbildningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81). Kursen riktar sig även till distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och läkare som vill fortbilda sig inför covidvaccineringen.

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen hos de som arbetar med patientfrågeställningar om covid-19-vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller administrerar vaccin till vuxna. Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin för sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
1 750 kr (exkl moms)

Kursperiod
Endagskurs

Kursperiod
Kursen erbjuds inte för närvarande

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning för grupper på minst 25 personer. Den genomförs helt självständigt med lärplattformen Canvas som bas och motsvarar cirka en dags interaktiva självstudier. Den ges på helfart och för att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet samt tekniska kunskaper för att på egen hand kunna genomföra en webbutbildning. Kursmaterialet finns tillgängligt i den digitala lärplattformen och de olika momenten kan genomföras när som helst under den aktiva kursperioden. Kursen examineras genom självrättande tester. Efter avslutad kursperiod får varje godkänd deltagare ett individuellt kursintyg.

Information om vilken kursperiod man blivit tilldelad skickas när anmälan är behandlad. Närmare information om åtkomst till kursen skickas till samtliga deltagare senast en vecka före kursstart.

Kursintyg utfärdas efter att kursperioden är avslutad. Intyg skickas via e-tjänsten till den person som gjort anmälan.

Vänligen notera att kursanmälan är bindande och återbetalning är ej möjlig.  Verksamheter faktureras enligt anmält antal deltagare.

Behörighet

Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad läkare

Innehåll

Digitala föreläsningar och faktagenomgång med efterföljande kunskapstest:
Sjukdomen covid-19: epidemiologi och patogenes
Grundläggande vaccinationsimmunologi

Vaccin mot covid-19:
Forskningsstudier och aktuell erfarenhet när kurstillfället ges
Allergier
Biverkningar
Intervall och dosering mellan vacciner
Särskilda patientgrupper
Registrering av vaccindoser
Informationssökning
Hur bemöta frågor och rykten

Ämnesansvarig

Helena Hervius Askling

Överläkare, PhD Infektionssjukdomar