English
Meny

Introduktion inom hälsa, vård och omsorg

2 veckor 3 hp Grundnivå Helfart

Vill du utbilda dig för att sedan kunna bidra inom vård och omsorg? Då är den här kursen något för dig! Kursen vänder sig till dig som har högskolebehörighet.

Kursdeltagarna förbereds för arbete inom olika vårdstödjande funktioner på sjukhus, inom äldreomsorgen eller annan vårdverksamhet där efterfrågan på grundutbildad stödpersonal är stor. När man gått kursen finnas goda möjligheter att söka anställning inom vårdstödjande funktioner, men Sophiahemmet Högskola kan inte förmedla arbetsplatser eller kontakter till arbetsgivare.

Eftersom kursen går via digitala verktyg (bland annat mötesplattformen Zoom), behöver du under hela kurstiden ha tillgång till fungerande nätverksförbindelse samt dator med kamera och mikrofon, samt kunna använda dessa. På grund av den korta kurstiden och stort antal deltagare kan vi tyvärr inte erbjuda individuell handledning i hur man t.ex. laddar upp dokument eller gör uppgifter digitalt.

Fakta om kursen

Studieform
Webbaserad distansutbildning inklusive självstudier.

Kursperiod
Kursen erbjuds inte för närvarande

Utrustning/material som krävs
Dator med kamera och mikrofon, samt fungerande nätverksuppkoppling. Kurslitteratur tilldelas via länk innan kursstart.

Övrigt
Kursen berättigar inte till studiemedel via CSN.

Den första omgången av ”Introduktion till hälsa, vård och omsorg” startade som en del i projektet Beredskapslyftet som togs fram under våren 2020 av Sophiahemmet Högskola i samarbete med rekryteringsföretaget Novare, med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Detta för att mobilisera personal för att avlasta den hårt pressade sjukvårdspersonalen under rådande coronapandemi. Kursen har nu utvecklats och blivit en högskolepoänggivande, fristående kurs. 

Upplägg

Kursen är en tvåveckors webbaserad distansutbildning som ges på helfart i högskolans virtuella arbetsmiljöer Canvas och Zoom. I kursen blandas självstudier med virtuella träffar, föreläsningar och seminarier. För att kunna genomföra kursen krävs internetuppkoppling och tillgång till webbkamera och mikrofon, samt dokumenterad digital närvaro under alla obligatoriska delar.

Notera att redan innan kursstart hålls ett obligatoriskt testtillfälle via Zoom. Länk och tidpunkt för testtillfället skickas i det välkomstbrev som alla antagna får per e-post 1-2 veckor innan kursstart. Deltar du inte i testtillfället kan du mista din studieplats, så har du förhinder eller blir sjuk är det viktigt att du meddelar oss.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har: 

 • grundläggande behörighet för högskolestudier genom slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande såsom studier på folkhögskola eller komvux
 • behörighet i svenska genom gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande

Kursinnehåll

 • Hälso- och sjukvårdens organisation
 • Humanistisk människosyn och personcentrerat förhållningssätt
 • Lagar och författningar inom vård och omsorg
 • Basala hygienrutiner
 • Vårdhygien
 • HLR i teorin
 • Smittskydd och smittspridning
 • Covid-19
 • Personlig vård
 • Långvariga sjukdomstillstånd
 • Ergonomi och förflyttningsteknik
 • Bemötande och kommunikation i vårdmötet
 • Livets slutskede och dödsfall

Mathilda Malm och Filip Palmgren gick Introduktionskurs inom hälsa, vård och omsorg och arbetar nu i sjukvården.

Kursledare