English
Meny

Sjuksköterskor utbildas i avancerad teknik

Vården behöver fler sjuksköterskor som behärskar avancerad teknik. Sophiahemmet Högskola startar därför en skräddarsydd utbildning i akut hjärtsjukvård.

Tekniken inom sjukvården går framåt vilket är positivt och räddar många liv varje år. Men för att kunna utnyttja den avancerade teknologin måste personalen behärska den. För sjuksköterskornas del kan det till exempel handla om att kunna tolka hjärtövervakning eller svaret från ett artärblodprov.

– Vården har blivit mer komplex vilket ställer större krav på personal med specialkunskaper, säger Caroline Löfvenmark, lektor på Sophiahemmet Högskola och ansvarig för den nya utbildningen.

Hon minns själv hur det var att börja arbeta inom hjärtsjukvården som nyutbildad.

– Jag kände ett otroligt ansvar vid till exempel hjärtövervakning. Att tolka kurvorna på skärmen och kunna avgöra när jag skulle ringa läkaren var tufft.

Kurs för ny kunskap
Kursen i akut hjärtsjukvård ska ge studenterna kunskap att kunna tolka svaren vid till exempel ekokardiografi, en form av ultraljudsundsteknik som gör det möjligt att se hjärtat från alla vinklar i tre- eller fyrdimensionella bilder. Även om det som främst efterfrågas från vårdgivarna är fördjupad kunskap inom medicinsk teknik, är den mänskliga kontakten också viktig.

– Man måste klara av att möta svårt sjuka patienter, ta beslut och förklara vad det är som händer trots att situationen är kritisk, berättar Caroline Löfvenmark

Det gäller med andra ord att ha ett visst handlag för att kunna ge andningsstöd med så kallad CPAP-mask eller hantera en artärnål på en stressad patient i en akut situation.

– Hur man ska agera i akuta situationer kräver både kunskap och övning. Dessutom är vår erfarenhet att de studerande har ett stort utbyte av att träffa varandra.

Trygga sjuksköterskor
Ambitionen är att generera trygga sjuksköterskor som stannar kvar i yrket. Att de kan bli en slags stöttepelare, som kan sprida kunskap och trygghet vidare, ute på sina respektive arbetsplatser. Osäkerhet och oro för att göra fel är något som kan bidra till att sjuksköterskor söker sig bort från vården och personalomsättningen är ett stort problem för många vårdgivare.

– Välutbildade sjuksköterskor och kontinuitet är en förutsättning för att bedriva en bra vård, säger Caroline Löfvenmark

Text: Lisa Wallström
Foto: David Bicho