Meny

Fem professorer till Sophiahemmet Högskola

I dag installerades två professorer och för första gången
även tre adjungerade professorer vid Sophiahemmet Högskola.
Installationen genomfördes under högtidliga former vid den
traditionsenliga examenhögtiden i Blå Hallen, Stockholms stadshus.


Vi är oerhört stolta över att ha knutit dessa kompetenta forskare till
oss. Det innebär ytterligare ett viktigt steg i riktningen mot vår
vision att vara en ledande akademisk högskola, säger rektor Johanna
Adami.

Maria Hagströmer och Eva Skillgate är de två professorer i
vårdvetenskap som anställs vid högskolan. Tillsammans arbetar de bland
annat nu aktivt med att utforma den nya doktorandutbildningen som
startar under hösten 2019.

– Sophiahemmet Högskola erbjuder en
kreativ miljö med en unik närhet mellan klinik, forskning och
utbildning. Jag ser fram emot att starta landets bästa forskarutbildning
här, säger Eva Skillgate som är studierektor för den.

Ska stärka högskolan
Maria
Hagströmer tillträder under våren även uppdraget som prefekt för
institutionen för hälsofrämjande vetenskap. Tillsammans med sina
kollegor ska hon hjälpa till att stärka högskolans verksamhet med sin
viktiga kompetens om bland annat fysisk aktivitet och dess betydelse för
människors hälsa.

– Mitt bidrag som professor blir bland annat
att lyfta vikten av hälsofrämjande arbete inom utbildning och
forskning. Det har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och i
slutändan för patienterna och befolkningen, säger Maria Hagströmer.

De
nytillträdda adjungerade professorerna – Marie Wickman Chantereau,
Claes Hultling och Hanne Tønnesen, kommer att verka inom högskolans
forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa under minst fyra
år. De rör sig inom den medicinska och hälsofrämjande vetenskapen och
tanken är att de aktivt ska delta i högskolans verksamhet. Ett
ömsesidigt utbyte där de bland annat kommer att undervisa och handleda
studenter samt bedriva forskning och utvecklingsarbete.


Samtliga av dessa nyinstallerade professorer bidrar med spetskompetens
och bred erfarenhet från både vård och forskning. De spelar en viktig
roll för Sophiahemmet liksom för framtidens hälsa, säger Johanna Adami.

Om Sophiahemmet Högskolas nyinstallerade professorer:

Marie Wickman Chantereau – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Chefläkare
på Sophiahemmet med övergripande ansvar vad gäller medicinsk kvalitet
och patientsäkerhet. Har en bakgrund med en rad ledande befattningar
inom svensk sjukvård och är specialiserad inom plastikkirurgi.
Intresserar sig särskilt för patientnära forskning inom
bröstrekonstruktion efter cancervård och riskreducerande kirurgi,
mikrokirurgi och brännskadevård.

Maria Hagströmer – professor i vårdvetenskap
Är
legitimerad fysioterapeut med ett brinnande intresse för fysisk
aktivitet och dess betydelse för den fysiska och mentala hälsan. Målet
med forskningen är genom innovativa interventioner öka funktion och
hälsa bland personer med funktionsnedsättningar. Har också ett starkt
engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Programansvarig för
forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. Läs mer här.

Claes Hultling – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Verksam
som överläkare inom neurologi och rehabiliteringsmedicin, VD för stiftelsen Spinalis och
en av grundarna till Spinaliskliniken – en specialistklinik för
personer med ryggmärgsskador. Har vigt sitt liv åt att främja forskning
och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet – inte minst via
sina egna erfarenheter som ryggmärgsskadad.

Eva Skillgate – professor i vårdvetenskap
Är
legitimerad naprapat, folkhälsovetare och forskargruppsledare för
MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) där
kliniskt relevant forskning genomförs inom muskuloskeletal epidemiologi
och idrottsmedicin. Målet med forskningen är fördjupad kunskap om
varför långvariga besvär och skador i muskler, leder, rygg och nacke
uppstår, och om hur de kan förhindras, diagnostiseras och behandlas.
Läs mer här.

Hanne Tønnesen – adjungerad professor i hälsofrämjande vetenskap
Professor,
kirurg och överläkare på Beroendecentrum i Malmö och direktör för
WHO-CC for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals & Health
Services (i Köpenhamn) och för WHO-CC for Implementation of
Evidence-based Clinical Health Promotion (i Skåne). Internationell
forskare inom kliniskt hälsofrämjande arbete för kirurgiska patienter
och sårbara patientgrupper.

Text: Pia Hultkrantz
Foto: Thomas Henrikson

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen