English
Meny

Högspecialiserad intensivvård och betydelsen av omvårdnadskompetens

Titel

Högspecialiserad intensivvård och betydelsen av omvårdnadskompetens

Bakgrund

På svenska intensivvårdsavdelningar vårdas cirka 50 000 patienter varje år. Intensivvård är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvård på grund av att svårt sjuka patienter, oftast med flera livshotande tillstånd vårdas i en personaltät och högteknologisk miljö̈. Sjuksköterskans påverkan på patienters hälsa efter sjukvård har aktualiserats under det senaste året genom vetenskaplig litteratur och i samhälleliga debatter. Vetenskapliga studier har visat att antalet sjuksköterskor per patient samt sjuksköterskans utbildningsgrad påverkar frekvens av komplikationer som mortalitet, infektioner och patientnöjdhet med ju fler sjuksköterskor ju färre komplikationer. Dock saknas litteratur som beskriver för hur antalet och utbildningsgraden bland specialistutbildade sjuksköterskor per patient påverkar komplikationsrisken inom olika delar av akutsjukvården.

Syfte

Att kartlägga och belysa direkta resultat av vården såsom infektioner i nära relation till intensivvården samt långsiktigt resultat i form av livskvalitet för att på sätt visa specialistsjuksköterskans betydelse för patienten.

Metod

En retrospektiv registerstudie som innefattar en kartläggning av intensivvård av registerdata (alla patienter> 15 år) som får vårdas inom allmän intensivvård vid regionsjukhus och ingår i svenskt intensivvårdsregistret (SIR) under åren 2018-2021. Jämförelser av antalet Sjuksköterskor/Specialistutbildade sjuksköterskor/patient och registrerade komplikationer vid Regions sjukhus/universitetssjukhus genomförs.

Betydelse

Resultatet kommer uppmärksamma omvårdnadens direkta betydelse för patienten i form av komplikationer inom intensivvården. Resultatet kan påvisa specialistsjuksköterskans roll och betydelsen av optimal kompetensmix inom den högspecialiserade hälso- och sjukvården.

Forskningshuvudman

Karolinska Universitetssjukhuset

Finansiär

Svensk sjuksköterskeförening

Kontakt

Ann-Charlotte Falk, Docent Sophiahemmet högskola