English
Meny

Söka

Biblioteket ger dig tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material t.ex. böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, självständiga arbeten och bibliografiska databaser.

Här finns länkar till databaser som är relevanta för omvårdnad och medicin, vissa är fritt tillgängliga på internet medan andra kräver att din dator är uppkopplad mot Sophiahemmet Högskolas nätverk, antingen på plats eller via VPN. Det finns även information om och länk till våra e-böcker samt länk till information om vilka tidskrifter studerande och personal på Sophiahemmet Högskola har tillgång till.

Sophiahemmet Högskola prenumererar på en del elektroniska artiklar. Dessa nås via databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed.