English
Meny

Om biblioteket

Högskolebibliotekets uppdrag är att vara en informationsresurs för utbildning, forskning & sjukvård

Biblioteket är också en uppskattad studie- och mötesplats.

Vi erbjuder samlingar av tryckt och elektronisk litteratur samt informationstjänster som kan användas både på campus och på distans.

Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola är öppet för alla, men direktutlånar material endast till studenter och personal vid Sophiahemmet Högskola och personal vid Sophiahemmets Sjukhus. Det finns möjlighet för utomstående att läsa litteraturen på plats i biblioteket.

Till utomstående lånar Sophiahemmet Högskolas bibliotek endast ut litteratur som fjärrlån via annat bibliotek. Litteratur som är kurslitteratur på Sophiahemmet Högskola lånas inte ut via fjärrlån.

Bemötandepolicy

Biblioteket ska vara tillgängligt och välkomnande både vid fysiska och virtuella besök.

Utifrån dina individuella behov och förutsättningar ska du mötas av professionell, kompetent och engagerad personal.

Vi verkar för ett öppet klimat där det är självklart för dig som biblioteksanvändare att kunna ge synpunkter på bibliotekets service.

Fastställd 2017-06-28

Studera i biblioteket

Läs mer här.

Biblioteket på distans

Läs mer här.

Undervisning i informationskompetens

Bibliotekets undervisning i informationssökning är webbaserad. Kursen heter SHH Informationskompetens och ligger i Canvas. Kursmaterialet finns kvar under hela studietiden på Sophiahemmet Högskola.

För deltagare i fristående kurser och uppdragsutbildningar skräddarsys undervisning till respektive utbildning vid behov.

Talboksservice

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har problem att läsa tryckta böcker kan biblioteket hjälpa dig att få tillgång till talböcker.

För att kunna ladda ner talböcker behöver du ett nedladdningskonto hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Boka en tid hos Karin Gåård, tel. 08-406 28 74, e-post: karin.gaard@shh.se , som hjälper dig att skaffa kontot och visar hur du laddar ner och läser talböcker.

När du fått dina inloggningsuppgifter till kontot kan du själv ladda ned och läsa talböcker på det sätt som passar dig, t ex i dator, mobil eller på läsplatta.

I bokkatalogen Legimus hittar du de talböcker som finns att ladda ner.

Läs mer om att läsa talböcker som student.

Om du på grund av en funktionsnedsättning behöver ytterligare stöd ska du vända dig till vår studievägledare Anna Cederin, telefon: 08-406 28 73, e-post: studievagledning@shh.se.

Kontaktuppgifter och personal

Biblioteket

Biblioteket är navet på Sophiahemmet Högskola. En välkomnande studiemiljö och mötesplats där det erbjuds professionell hjälp för att exempelvis hitta relevant litteratur eller handledning vid databassökningar. Här finns det mesta för studenter, lärare och forskare som verkar inom omvårdnadsvetenskap eller medicinsk vetenskap.