Meny

Skriva och publicera

Bibliotekets tjänster och hjälpmedel vid akademiskt skrivande av t.ex. inlämningsuppgifter eller självständigt arbete. Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Att referera enligt APA

Alla som studerar vid Sophiahemmet Högskola ska använda APA-systemet vid referering. APA-systemet ska också användas av studerande på grund- och avancerad nivå.

Nu gällande version av mallen är 24.0 [2020-08-10]

APA-mall

Anpassningar av APA gjorda av SHH

Förändringar i APA-mallen version 24.0

Om vetenskapliga artiklar

I en vetenskaplig artikel publiceras resultatet från ett forskningsarbete. Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har en grupp s.k. granskare (eng. referees) som granskar artikeln innan den publiceras. Artiklarna är då ”peer-reviewed”.

Läs mer i Vad är en vetenskaplig artikel? / Karolinska institutets bibliotek

Hjälpmedel för att ta reda på om en tidskrift använder granskare (peer-reviewed)

Vid databassökning i CINAHL complete via Ebsco, kan Du ange som begränsningsmöjlighet (via limit to eller edit) att tidskriften ska vara peer-reviewed. Då utförs sökningen enbart bland artiklar som publicerats i tidskrifter som uppgett att de använder granskare.

I PubMed finns inte den möjligheten.

Tidskrifterna anger själva i varje nummer eller på sin hemsida, sina regler för antagningsförfarande av artiklar. Där skriver de oftast ut om de använder sig av granskare.Länk till Mulford Health Science Library där du kan söka efter författarinstruktioner.

I biblioteket finns hjälpmedel för att ta reda på om en tidskrift är vetenskaplig. Kontakta informationsdisken om du vill ha hjälp.

Observera att även om tidskriften bedöms vara peer-reviewed, behöver inte allt material i tidskriften vara peer-reviewed. Tidskriften kan t.ex innehålla redaktionsmaterial (editorials), kommentarer, bokrecensioner etc!

Självständigt arbete

När det är dags att börja skriva det självständiga arbetet är det bra att repetera avsnitten om databassökning i kursen SHH Informationskompetens i Canvas som du läste i början av din utbildning.

Du och eventuell skrivkompis har möjlighet att få individuell handledning från bibliotekarie i en timme när du skriver självständigt arbete. Länk till Blankett för inbokning av databashandledning finns i modulen Länkar i SHH Informationskompetens i Canvas.

Biblioteket erbjuder även workshops i Zotero som är ett kostnadsfritt program för referenshantering.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeten (tidigare examensarbeten).

Sök i DiVA och se vad tidigare studenter skrivit om.

Om DiVA

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeteten (tidigare examensarbeten) och högskolans forskares artiklar, rapporter och andra forskningspublikationer. DiVA drivs av Uppsala universitetsbibliotek och används av 44 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Syftet med DiVA

Syftet med DiVA är att synliggöra och tillgängliggöra publikationer av forskare och studenter vid Sophiahemmet Högskola samt att skapa en samlad ingång för högskolans publicering.

Tillgänglighet

När ett arbete är publicerat i DiVA ökar både tillgängligheten och synligheten och arbetet tilldelas en beständig URL, så att man kan vara säker på att länken alltid fungerar. De självständiga arbetena blir sökbara i den nationella databasen Uppsök samt Uppsatser.se, men även i exempelvis Google Scholar och vanliga sökmotorer där även forskarpublikationer blir sökbara.

Forskningspublikationer som är inlagda i DiVA blir automatiskt synliga i den nationella tjänsten SwePub, som har till syfte att öka tillgängligheten över det som svenska forskare publicerar och för att kunna ge bättre underlag för redovisning av forskning.

Open Access

Open Access betyder att material är fritt tillgängligt för allmänheten på Internet. Användare kan lagligt och gratis läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut och länka till materialet. Användaren får dock inte ändra i materialet och det måste citeras korrekt. På det sättet kan alla som har en internetuppkoppling få tillgång till vetenskaplig information och forskarna får maximal spridning på sina forskningsresultat. Många högskolor och universitet publicerar doktorsavhandlingar, sjävlständiga arbeten, konferensrapporter och andra rapporter fritt på Internet. I Directory of Open Access Journals går det att få tillgång till artiklar från open access-tidskrifter.

Publiceringspolicy vid Sophiahemmet Högskola

Registrera i DiVA - för dig som är student vid högskolan

Denna sida använder cookies. Läs mer om hur vi hanterar cookies på webbplatsen.