Meny

Skriva och publicera

Tjänster och information till hjälp vid skrivande och publicering av akademiska arbeten. Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Att referera enligt APA

Alla som studerar vid Sophiahemmet Högskola ska använda APA-stilen vid referering. APA-stilen är utarbetad av American Psychological Association.

APA är en författare-årtal-stil. Alla hänvisningar i din löpande text måste motsvaras av källor med samma huvudord, ofta författarens efternamn, och årtal i referenslistan.

Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola har utarbetat en mall som innehåller instruktioner för hur du formulerar citat, källhänvisningar i löpande text och referenserna i din referenslista enligt APA-systemet. Mallen är inte heltäckande men strävar efter att täcka de vanligaste varianterna vid referensskrivande. Observera att Sophiahemmet Högskola har modifierat vissa delar.

Nu gällande version av mallen är 24.1 [2021-06-18].

Sophiahemmet Högskolas APA-mall baseras på:
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

APA-mall

Anpassningar av APA gjorda av SHH

Förändringar i APA-mallen version 24.0

Förändringar i APA-mallen version 24.1

Om vetenskapliga artiklar

I en vetenskaplig artikel publiceras resultatet från ett forskningsarbete. Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har en grupp s.k. granskare (eng. referees) som granskar artikeln innan den publiceras. Artiklarna är då ”peer-reviewed”.

Läs mer i Vad är en vetenskaplig artikel? från Karolinska institutets bibliotek

Vid databassökning i CINAHL Complete via Ebsco, kan du ange som begränsningsmöjlighet (via limit to eller edit) att tidskriften ska vara peer-reviewed. Då utförs sökningen enbart bland artiklar som publicerats i tidskrifter som uppgett att de använder granskare.

I PubMed finns inte möjligheten att begränsa till peer-reviewed.

De flesta tidskrifter anger på sin hemsida regler för antagningsförfarande av artiklar. Där skriver de oftast ut om de använder sig av granskare. Sidor där informationen finns kan heta Author instructions, for the author, About this journal, Aims, Scopes eller liknande. Länk till Mulford Health Science Library där du kan söka efter författarinstruktioner.

Observera att även om tidskriften använder granskare och bedöms vara peer-reviewed, behöver inte allt material i tidskriften vara granskat (peer-reviewed). Tidskriften kan t.ex innehålla redaktionsmaterial, ledare (editorials), insändare, kommentarer, bokrecensioner, personliga reflektioner etc.

Självständigt arbete

När det är dags att börja skriva det självständiga arbetet är det bra att repetera avsnitten om databassökning i kursen SHH Informationskompetens i Canvas som du läste i början av din utbildning.

Du och eventuell skrivpartner har möjlighet att få individuell handledning från bibliotekarie i en timme när du skriver självständigt arbete. Länk till Blankett för inbokning av databashandledning finns i modulen Länkar i SHH Informationskompetens i Canvas.

Biblioteket erbjuder även workshops i Zotero som är ett kostnadsfritt program för referenshantering.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeten (tidigare examensarbeten).

Sök i DiVA och se vad tidigare studenter skrivit om.

Att skriva akademiskt

Här finns några användbara länkar om akademiskt skrivande.

Akademiskt skrivande – Kurs som består av ett antal korta filmer som går igenom alla steg i det akademiska skrivandet. Lunds universitet.

Akademiskt skrivande – Tips och strategier. Umeå universitet.

Akademiskt språk – Språkverkstaden vid Karolinska Institutet.

Att läsa, skriva och förstå akademiska texter – Filmer från Högskolan i Borås.

Att återge information med egna ord – Blogginlägg från Karolinska institutets skrivhandledare.

Frasbanken – Innehåller exempel på lämpliga fraser att använda i uppsatser. Använd inte fraserna som facit för hur du tror att du måste uttrycka dig. Det kan finnas många andra sätt än dem som beskrivs i frasbanken. Karolinska Institutet.

Skrivguiden – Här kan du få stöd i akademiskt skrivande. Utvecklad av bibliotek och skrivverkstäder vid fyra svenska lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

Ordböcker

Medicinska ordböcker

Medicinsk ordbok – Grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.

Merriam-Webster Visual Dictionary Online Human Being – Engelskt bildlexikon med bl.a. några anatomiska bilder.

SBU ordförklaringar – Förklaringar av ord för utvärdering av medicinska och sociala metoder.

Socialstyrelsens termbank – Innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.

Svensk MeSH – Svensk översättning av MeSH-termer. Karolinska Institutet.

Understanding Medical Words – A Tutorial from the National Library of Medicine.

Who-named-it

Allmänna ordböcker

Bab.la – svensk-engelsk ordbok

Cambridge dictionary online

Norstedts svensk-engelska ordbok

Interglot – Översättning mellan engelska, franska, nederländska, spanska, svenska och tyska.

Lexin – Lexikon på svenska, engelska och femton olika minoritetsspråk.

Svenska.se – Sök i tre ordböcker på en gång: Svenska Akademiens ordbok SAOB, Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svensk ordbok.

Svenska datatermgruppen – Rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen – Universitets- och högskolerådet.

Your dictionary.com

Länksamlingar

Ordboken.nu

Ordböcker – länklista från Institutet för språk och folkminnen 

Om DiVA

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeteten (tidigare examensarbeten) och högskolans forskares artiklar, rapporter och andra forskningspublikationer. DiVA drivs av Uppsala universitetsbibliotek och används av 44 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Syftet med DiVA

Syftet med DiVA är att synliggöra och tillgängliggöra publikationer av forskare och studenter vid Sophiahemmet Högskola samt att skapa en samlad ingång för högskolans publicering.

Tillgänglighet

När ett arbete är publicerat i DiVA ökar både tillgängligheten och synligheten och arbetet tilldelas en beständig URL, så att man kan vara säker på att länken alltid fungerar. De självständiga arbetena blir sökbara i den nationella databasen Uppsök samt Uppsatser.se, men även i exempelvis Google Scholar och vanliga sökmotorer där även forskarpublikationer blir sökbara.

Forskningspublikationer som är inlagda i DiVA blir automatiskt synliga i den nationella tjänsten SwePub, som har till syfte att öka tillgängligheten över det som svenska forskare publicerar och för att kunna ge bättre underlag för redovisning av forskning.

Open Access

Open Access betyder att material är fritt tillgängligt för allmänheten på Internet. Användare kan lagligt och gratis läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut och länka till materialet. Användaren får dock inte ändra i materialet och det måste citeras korrekt. På det sättet kan alla som har en internetuppkoppling få tillgång till vetenskaplig information och forskarna får maximal spridning på sina forskningsresultat. Många högskolor och universitet publicerar doktorsavhandlingar, sjävlständiga arbeten, konferensrapporter och andra rapporter fritt på Internet. I Directory of Open Access Journals går det att få tillgång till artiklar från open access-tidskrifter.

Publiceringspolicy vid Sophiahemmet Högskola

Registrera i DiVA - för dig som är student vid högskolan