English
Meny

Skriva och publicera

Tjänster och information till hjälp vid skrivande och publicering av akademiska arbeten. Här finns också information om publikationsdatabasen DiVA både för studenter och för forskare.

Att referera enligt APA

Alla som studerar vid Sophiahemmet Högskola ska använda APA-stilen vid referering. APA-stilen är utarbetad av American Psychological Association.

APA är en författare-årtal-stil. Alla hänvisningar i din löpande text måste motsvaras av källor med samma huvudord, ofta författarens efternamn, och årtal i referenslistan.

Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola har utarbetat en mall som innehåller instruktioner för hur du formulerar citat, källhänvisningar i löpande text och referenserna i din referenslista enligt APA-systemet. APA-mallen är inte heltäckande men strävar efter att täcka de vanligaste varianterna vid referensskrivande. Observera att Sophiahemmet Högskola har modifierat vissa delar.

Nu gällande version av mallen är 24.3 [2023-08-18].

Sophiahemmet Högskolas APA-mall baseras på:
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

APA-mall

Anpassningar av APA gjorda av SHH

Förändringar i version 24.3:
Ändring i löpande text
Efter diskussion i Utbildningsnämnden 26 april innehåller nu APA-mallen en rekommendation om att ange sidhänvisning (eller motsvarande) i löpande text även vid referat, dvs inte bara vid citat. Ansvarig lärare/handledare bestämmer vad som ska gälla för uppgiften/arbetet.

Ändringar i referenslistan
• Kapitel i bok med redaktör: svenska titlar har nu s (inte ss) vid sidangivelse, avsnitt 3.6.5
• Exempel på talbok, avsnitt 3.6.8
Referensen skrivs som till en vanlig bok men [Talbok] läggs till efter titeln.
(I avsnitt 2 finns också instruktioner för sidhänvisning i talböcker.)
• Exempel på flera organisationer som författare, avsnitt 3.6.9
• Exempel på referens till programvara, avsnitt 3.8.5
• Exempel på AI-baserade tjänster (t ex ChatGPT), avsnitt 3.8.11

Om vetenskapliga artiklar

I en vetenskaplig artikel publiceras resultatet från ett forskningsarbete. Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har en grupp s.k. granskare (eng. referees) som granskar artikeln innan den publiceras. Artiklarna är då ”peer-reviewed”.

Läs mer i Vad är en vetenskaplig artikel? från Karolinska institutets bibliotek

Vid databassökning i CINAHL via Ebsco, kan du ange som begränsningsmöjlighet (via limit to eller edit) att tidskriften ska vara peer-reviewed. Då utförs sökningen enbart bland artiklar som publicerats i tidskrifter som uppgett att de använder granskare.

I PubMed finns inte möjligheten att begränsa till peer-reviewed.

De flesta tidskrifter anger på sin hemsida regler för antagningsförfarande av artiklar. Där skriver de oftast ut om de använder sig av granskare. Sidor där informationen finns kan heta Author instructions, for the author, About this journal, Aims, Scopes eller liknande.

Observera att även om tidskriften använder granskare och bedöms vara peer-reviewed, behöver inte allt material i tidskriften vara granskat (peer-reviewed). Tidskriften kan t.ex innehålla redaktionsmaterial, ledare (editorials), insändare, kommentarer, bokrecensioner, personliga reflektioner etc.

Självständigt arbete

När det är dags att börja skriva det självständiga arbetet är det bra att repetera avsnitten om databassökning i kursen SHH Informationskompetens i Canvas som du läste i början av din utbildning.

Biblioteket erbjuder workshops i Zotero som är ett kostnadsfritt program för referenshantering.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeten (tidigare examensarbeten).

Sök i DiVA och se vad tidigare studenter skrivit om.

Databashandledning

Du och eventuell skrivpartner har möjlighet att få individuell handledning i databassökning med bibliotekarie när du skriver självständigt arbete. Databashandledningen är ca en timme/skrivarpar och sker via Zoom.

Blankett för inbokning av databashandledning finns i Canvas-kurserna Informationskompetens (i modulen Länkar) och i kursen Självständigt arbete.

Att skriva akademiskt

Här finns några användbara länkar om akademiskt skrivande.

Akademiskt skrivande – Resurs från Sophiahemmet Högskola.

Akademiskt skrivande – Kurs som består av ett antal korta filmer som går igenom alla steg i det akademiska skrivandet. Lunds universitet.

Akademiskt skrivande – Tips och strategier. Umeå universitet.

Akademiskt skrivande – Språkverkstaden vid Karolinska Institutet.

Att läsa, skriva och förstå akademiska texter – Filmer från Högskolan i Borås.

Frasbanken – Innehåller exempel på lämpliga fraser att använda i uppsatser. Använd inte fraserna som facit för hur du tror att du måste uttrycka dig. Det kan finnas många andra sätt än dem som beskrivs i frasbanken. Karolinska Institutet.

Skrivguiden – Här kan du få stöd i akademiskt skrivande. Utvecklad av bibliotek och skrivverkstäder vid fyra svenska lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

Strategier för att formulera sig med egna ord – Karolinska Institutets språkverkstad

Ordböcker

Medicinska ordböcker

Medibas – medicinsk ordbok

Merriam-Webster Visual Dictionary Online Human Being – Engelskt bildlexikon med bl.a. några anatomiska bilder.

SBU ordförklaringar – Förklaringar av ord för utvärdering av medicinska och sociala metoder.

Socialstyrelsens termbank – Innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.

Svensk MeSH – Svensk översättning av MeSH-termer. Karolinska Institutet.

Understanding Medical Words – A Tutorial from the National Library of Medicine.

Who-named-it

Allmänna ordböcker

Bab.la – svensk-engelsk ordbok

Cambridge dictionary online

Interglot – Översättning mellan engelska, franska, nederländska, spanska, svenska och tyska.

Lexin – Lexikon på svenska, engelska och femton olika minoritetsspråk.

Svenska.se – Sök i tre ordböcker på en gång: Svenska Akademiens ordbok SAOB, Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svensk ordbok.

Svenska datatermgruppen – Rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen – Universitets- och högskolerådet.

Your dictionary.com

Om DiVA

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans öppna arkiv för registrering och publicering av studenternas självständiga arbeteten (tidigare examensarbeten) och högskolans forskares artiklar, rapporter och andra forskningspublikationer. DiVA drivs av Uppsala universitetsbibliotek och används av 44 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Syftet med DiVA

Syftet med DiVA är att synliggöra och tillgängliggöra publikationer av forskare och studenter vid Sophiahemmet Högskola samt att skapa en samlad ingång för högskolans publicering.

Tillgänglighet

När ett arbete är publicerat i DiVA ökar både tillgängligheten och synligheten och arbetet tilldelas en beständig URL, så att man kan vara säker på att länken alltid fungerar. De självständiga arbetena blir sökbara i den nationella databasen Uppsök samt Uppsatser.se, men även i exempelvis Google Scholar och vanliga sökmotorer där även forskarpublikationer blir sökbara.

Forskningspublikationer som är inlagda i DiVA blir automatiskt synliga i den nationella tjänsten SwePub, som har till syfte att öka tillgängligheten över det som svenska forskare publicerar och för att kunna ge bättre underlag för redovisning av forskning.

Open Access

Open Access betyder att material är fritt tillgängligt för allmänheten på Internet. Användare kan lagligt och gratis läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut och länka till materialet. Användaren får dock inte ändra i materialet och det måste citeras korrekt. På det sättet kan alla som har en internetuppkoppling få tillgång till vetenskaplig information och forskarna får maximal spridning på sina forskningsresultat. Många högskolor och universitet publicerar doktorsavhandlingar, sjävlständiga arbeten, konferensrapporter och andra rapporter fritt på Internet. I Directory of Open Access Journals går det att få tillgång till artiklar från open access-tidskrifter.

Publiceringspolicy vid Sophiahemmet Högskola

Registrera i DiVA - för dig som är student vid högskolan