English
Meny

Biblioteket på distans

Du som är student på distansprogram vid Sophiahemmet Högskola kan få del av bibliotekets tjänster även när du inte befinner dig på Sophiahemmet Högskola.

Lån av böcker

Du som är distansstudent vid Sophiahemmet Högskola och bor utanför Stockholms län har möjlighet att få böcker hemskickade.
Du ansvarar själv för att returnera böcker och kostnaden för returfrakten. Poststämpel gäller som återlämningsdatum.
Frågor och beställning: Kontakta biblioteket via e-post biblioteket@shh.se

Hemskickande av beställda tidskriftsartiklar

Du har möjlighet att få artikelkopior hemskickade mot kostnad/artikel + portokostnad. Mer information finns på sidan Låna och beställa under rubriken Beställa artiklar.

Tillgång till e-resurser (databaser, elektroniska artiklar, e-böcker)

För att få tillgång till bibliotekets alla e-resurser utanför Sophiahemmet Högskola måste du använda VPN-uppkoppling.
Kontakta it-stöd om du har frågor kring VPN-uppkoppling eller har tekniska problem kring detta.

Biblioteket svarar på frågor rörande sökning i databaser.

Information om e-böcker.

Databashandledning i samband med självständigt arbete

Biblioteket erbjuder databashandledning vid självständigt arbete. Inbokning sker via elektronisk blankett som finns i kursen Informationskompetens (i modulen Länkar) och i kursen Självständigt arbete i Canvas. Databashandledningen sker via Zoom.

Zooma med en bibliotekarie

Du kan träffa en bibliotekarie via zoom. Skicka e-post till biblioteket@shh.se för att boka tid.

Obs! Omlån av böcker görs via katalogen eller via e-post till biblioteket. Databashandledning inbokas separat, se ovan.

Tips – andra bibliotek

Självklart hjälper vi dig från biblioteket under dina studier på Sophiahemmet Högskola, men för att få tag i böcker kan du även använda bibliotek i ditt närområde. Statliga högskolebibliotek, ditt lokala folkbibliotek eller det medicinska fackbiblioteket på din arbetsplats kan också hjälpa dig under dina studier.

Kontakta biblioteket

Har du frågor om biblioteksservicen till distansstudenter? Kontakta biblioteket via e-post: biblioteket@shh.se