English
Meny

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du kontaktsjuksköterska inom cancervården och vill utveckla din kompetens? Då är denna kurs något för dig!

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ger fördjupad kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikationsstrategier som säkerställer patientens delaktighet.

Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med patienter i hälso-och sjukvårdens olika verksamheter i regionen.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning

Studieform
Webbaserad distansutbildning

Kursperiod
2022-03-21 – 2022-05-27

Sista anmälningsdag
2022-02-25

RCC SthlmGot rgb

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning på avancerad nivå och ges på halvfart. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier. Totalt ingår sjuschemalagda digitala kursträffar, tre inlämningsuppgifter och en examinationsuppgift.

Behörighet

  • Sjuksköterskeexamen samt pågående befattning som kontaktsjuksköterska för personer med cancer inom någon av hälso- och sjukvårdens olika verksamheter

Innehåll

  • Kontaktsjuksköterskans professionella ansvar i patientprocessen och i det interprofessionella teamet
  • Personcentrerad vård och begrepp
  • Kvalitetsregister, vårdprogram, lagar och riktlinjer
  • Förbättringsarbete
  • Kommunikation med patienter och närstående samt lärandeteorier
  • Rehabilitering och psykosocialt stöd
  • Jämlik vård: utifrån HBTQ och kulturella aspekter
  • Stöd till närstående

Övrigt

Kursen finansieras av Regionalt Cancercentrum med syftet att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen i Stockholms- och Gotlands län. Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom dessa områden. Vid avhopp en månad innan kursstart eller utebliven närvaro debiteras en avgift på 5000 SEK exkl moms/deltagare.

Kursledare