Meny

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du kontaktsjuksköterska inom cancervården och vill utveckla din kompetens? Då är denna kurs något för dig!

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ger fördjupad kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikationsstrategier som säkerställer patientens delaktighet.

Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland och vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med patienter i hälso-och sjukvårdens olika verksamheter i regionen.

För ansökan och information om behörighet/särskilda förkunskapskrav och betalningsvillkor se RCC Stockholm-Gotlands hemsida.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Kursperiod
2020-02-18 – 2020-04-14

Sista anmälningsdag
2020-01-30

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna är oberoende av tid och rum och kan kombineras med yrkesarbete. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Regionalt Cancercentrum. Totalt nio kurstillfällen inklusive internat.

Behörighet

  • Sjuksköterskeexamen samt pågående befattning som kontaktsjuksköterska för personer med cancer inom någon av hälso- och sjukvårdens olika verksamheter

Innehåll

  • Kontaktsjuksköterskans professionella ansvar i patientprocessen och i det interprofessionella teamet
  • Personcentrerad vård och begrepp
  • Kvalitetsregister, vårdprogram, lagar och riktlinjer
  • Förbättringsarbete
  • Kommunikation med patienter och närstående samt lärandeteorier
  • Psykosocialt stöd och rehabilitering
  • Stöd till närstående

Övrigt

Kursen finansieras av Regionalt Cancercentrum med syftet att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen i Stockholms- och Gotlands län. Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom dessa områden. Vid avhopp en månad innan kursstart eller utebliven närvaro debiteras en avgift på 5000 SEK exkl moms/deltagare.

Kursledare