English
Meny

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du kontaktsjuksköterska inom cancervården och vill utveckla din kompetens? Då är denna kurs något för dig!

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ger fördjupad kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikationsstrategier som säkerställer patientens delaktighet.

Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med patienter i hälso-och sjukvårdens olika verksamheter i regionen.

För ansökan och information om behörighet/särskilda förkunskapskrav och betalningsvillkor se RCC Stockholm Gotlands hemsida.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Obligatoriska campusträffar

Kursperiod
2024-03-04 – 2024-09-12

Sista anmälningsdag
2024-01-12

RCC SthlmGot rgb

Upplägg

Kursen genomförs på avancerad nivå och ges på halvfart, motsvarande 20 timmar i veckan. Totalt ingår tre inlämningsuppgifter och en examinationsuppgift.

Utbildningen består av självstudier, zoom-föreläsningar och obligatoriska träffar på campus: 22 mars, 23 april, 14 maj och 12 september (med reservation för eventuella förändringar).

Behörighet

  • Sjuksköterskeexamen samt pågående befattning som kontaktsjuksköterska för personer med cancer inom någon av hälso- och sjukvårdens olika verksamheter

Innehåll

  • Kontaktsjuksköterskans professionella ansvar i patientprocessen och i det interprofessionella teamet
  • Personcentrerad vård och begrepp
  • Kvalitetsregister, vårdprogram, lagar och riktlinjer
  • Förbättringsarbete
  • Kommunikation med patienter och närstående samt lärandeteorier
  • Rehabilitering och psykosocialt stöd
  • Jämlik vård
  • Stöd till närstående

Övrigt

Kursen finansieras av Regionalt Cancercentrum med syftet att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen i Stockholms- och Gotlands län. Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom dessa områden. Vid avhopp en månad innan kursstart eller utebliven närvaro debiteras en avgift på 5000 SEK exkl moms/deltagare.

Kursledare