English
Meny

Samverkan för värdig vård av äldre

Cirka 50 miljoner personer i världen är drabbade av demenssjukdom och behovet att utveckla kunskapen och vården för dessa och deras närstående är högprioriterat. I veckan var det diplomeringsceremoni för en omgång Silvialäkare som genomgått en unik masterutbildning i syfte att möta en av vår tids stora hälsobehov som finns inom demenssjukvården.

Sophiahemmet Högskola har i nära samverkan med Stiftelsen Silviahemmet under 15 års tid utbildat ett 1000-tal undersköterskor och sjuksköterskor i demensområdet som idag verkar i vården för denna viktiga grupp. Det senaste tillskottet är utbildning för socionomer där snart ett 50-tal biståndsbedömare har diplomerats. Till hösten startar vi en utbildning för specialistsjuksköterskor med inriktning vård vid kognitiv sjukdom.

På Sophiahemmet har vi unika förutsättningar att koppla forskning till sjukvården genom att högskolan och sjukhuset har en gemensam ledningsstruktur. På husläkarmottagningen finns en särskild Äldremottagning med ett interprofessionellt team som innefattar specialister inom geriatrik, allmänmedicin och distriktssköterskor. De fokuserar på att ta hand om gruppen sköra, multisjuka patienter över 75 år som får en anpassad vård enligt ett helt nytt koncept.

Det rimmar väl med den nya hälso- och sjukvårdslagstiftningen, där utgångspunkten är att vården ska organiseras så nära medborgarna som möjligt. Dessutom bygger man också in ett lärande i organisationen med ett utbyte mellan olika kompetenser. Ett antal forskningsprojekt är direkt knutna till verksamheten för att utvärdera effekterna för patienter, närstående och medarbetarna och samhället.

Det är dags att vi ser på äldre och demenssjuka som en tillgång och inte som en börda!

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.