Meny

Information under coronapandemin

Uppdaterad information 18 augusti 2021

Sophiahemmet Högskola återgår till campusundervisning HT 2021

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt sedan augusti 2020, grundat på regeringens beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Smittskydd Stockholm. Folkhälsomyndigheten bedömde den 12 maj att samhället i stort kan återgå till ett läge med lättade restriktioner i september 2021 om vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och om följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög i samhället. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni 2021. Sophiahemmet Högskola fortsätter följa myndigheternas föreskrifter och rekommendationer löpande och beslutet kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget. Läs mer här.

Åtgärder för säkrare campusvistelse:

  • Högskolans lokaler är stängda för externa personer (förutom under bibliotekets öppettider), men studenter och personal kommer in med passerkort.
  • Undervisningslokalerna har ny teknik som är anpassad för zoom-föreläsningar. Är du sjuk: stanna hemma och delta via zoom istället, eller titta på en inspelad version av föreläsningen efteråt. Zoom-länkar finns i TimeEdit och om inspelning finns tillgänglig når du den via din kurs i Canvas.
  • Eftersom vi återgår till campus och normal undervisningsverksamhet kommer salarna att ha full beläggning, men lokalerna är fortsatt utrustade med handsprit och plexiglas där det behövs. Alla som vistas på campus uppmanas att tillämpa god handhygien, visa hänsyn och hålla det avstånd som är möjligt med hänsyn till att verksamheten kan genomföras.
  • Munskydd finns att tillgå inför föreläsningar och tentamen. Kom ihåg att vi delvis delar utrymmen med ett sjukhus och rör du dig i sjukhusets lokaler ska du ha munskydd.
  • Vid salstentamen har vi anpassade rutiner, som du kan läsa mer om här. Kom ihåg att anmäla dig till tentamen i tid och följ alltid personalens anvisningar under själva tillfället. Kom inte till tentamenstillfället om du känner dig sjuk utan nyttja då nästa omtentamenstillfälle istället. Inför tentamen på distans ordnar vi testtentamenstillfällen. Nyttja dessa så bidrar du till säkrare tentamen för alla.
  • Vi fortsätter med utökad städning unde hela höstterminen.
  • Bistrot i Lilljanshuset har öppet varje dag kl. 10.00-14.00. Det går även bra att köpa matlåda i restaurangen på Sophiahemmet kl. 11.00-11.30 och kl. 13-13.30. Har du med dig egen mat så är våra studentutrymmen i hus D och Lill-Janshuset utrustade med mikrovågsugnar. Det finns även ett flertal matställen utanför men i nära anslutning till campusområdet.

Viktigt med personligt ansvar!

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Den som vet eller har anledning att misstänka att hen har en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Om du som student fått konstaterad covid-19-diagnos, är misstänkt smittad, eller bor tillsammans med någon som konstaterats smittad så är du skyldig till självisolering och får ej vistas i någon av högskolans verksamheter eller delta i verksamhetsförlagd utbildning. Läs mer här om hur du ska agera om du eller någon du delar hushåll med blivit sjuk samt Region Stockholms riktlinjer för covid-19 smittade.

För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla hjälps åt. Tänk därför på att:

  • stanna hemma – även om du bara känner dig lite förkyld
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder och
  • hålla avstånd till andra alltid när det är möjligt – både inomhus och utomhus.

Läs mer här om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning.

För mer information hänvisar vi till:

Frågor och svar till studenter

Information samt frågor och svar om VFU

Information om examenshögtiden

Digitala möten och undervisning

Beslut om rekommendation för personer som bor och vistas i Region Stockholm

Den 23 mars fattades beslut om om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Läs mer här. De som varit inom 2 meters avstånd av en smittad person i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta (kan således gälla arbetskamrater, vänner mm). De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test. Genomgången vaccination och/eller antikroppar förändrar inget, samma rekommendationer gäller för alla.

Vaccinering mot covid-19

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella planen för vaccinering mot covid-19. På regional nivå sker planering utifrån detta. I region Stockholm omfattas studerande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i patientnära vård och omsorg i planeringen av personalvaccinationer, utifrån samma principer för prioritering av vaccinering som för vårdpersonal. Som student uppmanas du att hålla dig uppdaterad om de riktlinjer som gäller i regionen. Om högskolan skulle få särskild information från regionen om något som inte framgår av Målgrupper och genomförande, kommer du som student att bli kontaktad av oss.

Studentenkät om coronapandemin

I slutet av vårterminen 2020 sändes en enkät till alla aktiva studenter på högskolan, för att utreda hur det rådande läget under Coronapandemin påverkat studiesituationen. Resultat från enkäten finns här.