Meny

Information under Coronapandemin

Uppdaterad information 12 augusti 2020

Sophiahemmet Högskola har planerat undervisningen för höstterminen 2020 med hänsyn till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:

  • Vi bedriver digital undervisning när det går.
  • Vi har campusundervisning för undervisningsmoment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet digitalt, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion av nya studenter).

Länk till rektorsbeslut från 1 juni 2020.

Information om åtgärder för säker studiestart:

  • I schemaläggningen har undervisningsmoment som inte kan ske på distans samt introduktionen av våra nya studenter prioriterats för campusnärvaro. Övrig undervisning sker på distans.
  • Alla undervisningsmoment som kräver närvaro på campus sker i mindre grupper.
  • Högskolans lokaler är öppna för egna studier men för allas säkerhet uppmanas studenter att så långt möjligt fortsätta att bedriva studierna hemifrån.
  • Ny teknik som är anpassad för zoom-föreläsningar har installerats i undervisningslokalerna.
  • Lokalerna har delvis möblerats om samt utrustats med handsprit, dekaler, avståndsmarkeringar och plexiglas.
  • Utökad städning har införts.
  • Speciella direktiv gäller vid salstentamen. Instruktioner ges av tentamenssamordnare inför varje tentamenstillfälle. Det är viktigt att under alla omständigheter följa dessa, samt iaktta personalens anvisningar på plats.
  • Restaurangen på Sophiahemmet har begränsat antal platser men det går bra att köpa matlåda. Det finns även ett flertal matsällen utanför men i nära anslutning till campusområdet. Studentutrymmen i hus D och Lill Janshuset är utrustade med microvågsugnar. Vänligen respektera personalens anvisningar vid köbildning och försök om möjligt utföra dina lunchinköp utanför rusningstid.

Examenshögtiden

Som tidigare meddelats så kommer alla avgångsstudenter från våren 2020 att inbjudas till högskolans ceremoni i Blå Hallen den 5 februari 2021. Högskolan arrangerade även en kortare virtuell examenshälsning, där H.K.H Prinsessan Sofia och högskolans rektor medverkade, via Zoom den 11 juni för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå.

VFU

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  ska följa Region Stockholms rekommendationer som finns här. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad med respektive verksamhetsansvarig. Du som är student och behöver komma i kontakt med högskolan gällande VFU-frågor ska anmäla ditt ärende i tjänsten Ansökan studentärende. Andra studierelaterade ärenden hanteras som tidigare via tjänsten Studieadministration. Du hittar också aktuella telefonnummer här.

VIL

Färdighetsträning på Clinicum på Danderyds sjukhus ordnas enligt schema och mer information finns i respektive kurs i Canvas.

Övrig information:

Digitala möten och undervisning

Frågor och svar till studenter

Frågor och svar till VFU-studenter

Information om examenshögtiden

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen