Meny

Information under coronapandemin

Uppdaterad information 15 december 2020

Viktigt med personligt ansvar!

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Den som vet eller har anledning att misstänka att hen har en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Om du som student fått konstaterad covid-19-diagnos, är misstänkt smittad, eller bor tillsammans med någon som konstaterats smittad så är du skyldig till självisolering och får ej vistas i någon av högskolans verksamheter eller delta i verksamhetsförlagd utbildning. Läs mer här om hur du ska agera om du eller någon du delar hushåll med blivit sjuk samt Region Stockholms riktlinjer för covid-19 smittade.

För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla hjälps åt. Tänk därför på att:

 • stanna hemma – även om du bara känner dig lite förkyld
 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder och
 • hålla en armlängds avstånd till andra – både inomhus och utomhus.

Läs mer här om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning.

Nytt beslut från Folkhälsomyndigheten som bland annat riktar sig till Region Stockholms invånare

De nya rekommendationerna från myndigheterna förändrar inte högskolans tidigare ställningstagande gällande den undervisning vi bedriver under höstterminen 2020 samt planerar inför vårterminen 2021. Rektor har med hänsyn till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten beslutat att följande gäller för undervisning vårterminen 2021:

 • Högskolan bedriver digital undervisning när det går.
 • Högskolan bedriver undervisning på campus för moment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet digitalt, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion av nya studenter).

Rektorsbeslut 14 oktober 2020

För mer information hänvisar vi till:

Frågor och svar till studenter

Information samt frågor och svar om VFU

Information om examenshögtiden

Digitala möten och undervisning

Vi fortsätter med följande åtgärder för säkrare campusvistelse:

 • Alla undervisningsmoment som kräver närvaro på campus sker i mindre grupper. Kom inte till högskolan om du känner dig sjuk!
 • Högskolans lokaler är stängda för externa personer, men studenter och personal kommer in med passerkort. För allas säkerhet uppmanas dock studenter att så långt som möjligt bedriva studierna hemifrån.
 • Undervisningslokalerna har ny teknik som är anpassad för zoom-föreläsningar.
 • Delvis ommöblering i lokalerna, som också utrustats med handsprit, dekaler, avståndsmarkeringar och plexiglas.
 • Utökad städning.
 • Speciella direktiv gäller vid salstentamen. Instruktioner ges av tentamenssamordnare inför varje tentamenstillfälle. Det är viktigt att under alla omständigheter följa dessa, samt iaktta personalens anvisningar på plats. Kom inte till tentamenstillfället om du känner dig sjuk utan nyttja då nästa omtentamenstillfälle istället. Vi ordnar även testtentamenstillfällen både inför salstentamen och tentamen på distans. Nyttja dessa så bidrar du till säkrare tentamen för alla!
 • Restaurangen på Sophiahemmet har begränsat antal platser men det går bra att köpa matlåda – dock är restaurangen i hus C under tiden 11-14 ej tillgänglig för andra än personal. Du som student kan med fördel istället besöka caféet i Lill Janshuset som har lättare rätter att erbjuda. Vänligen respektera personalens anvisningar vid köbildning. Har du med dig egen mat så är våra studentutrymmen i hus D och Lill-Janshuset utrustade med mikrovågsugnar. Det finns även ett flertal matställen utanför men i nära anslutning till campusområdet.

Studentenkät om coronapandemin

I slutet av vårterminen 2020 sändes en enkät till alla aktiva studenter på högskolan, för att utreda hur det rådande läget under Coronapandemin påverkat studiesituationen. Resultat från enkäten finns här.