English
Meny

Johanna Adami

Jag har en bakgrund som läkare, folkhälsovetare och professor i klinisk epidemiologi. Jag har också jobbat med hälsoinnovationer inom näringslivet, myndighetsvärlden och regeringskansliet. Min forskning handlar om att studera faktorer som ökar risken för ohälsa med målet att nå ökad kunskap och förbättrad behandling av en bred grupp hälsotillstånd. Forskargruppen jag leder fokuserar på livsstilsfaktorer såsom tobak, alkohol, narkotika, fysisk aktivitet och hur socioekonomiska faktorer påverkar risken för ohälsa samt utvärderar hur man med olika metoder kan påverka dessa faktorer. I mina forskningsprojekt samarbetar jag med många olika professioner inom vården och olika forskningsdiscipliner. Det innefattar sjuksköterskor, läkare, psykologer, beteendevetare, biostatistiker, epidemiologer, folkhälsovetare och ekonomer. Målet är att ta fram evidensbaserade metoder och verka för att de implementeras i vården. För detta så behöver man genomföra högkvalitativa forskningsstudier som mäter både hälsa och livskvalitet liksom hur leder till nytta för såväl patienter som för samhället.

Pågående projekt

Flera av mina forskningsprojekt involverar personer som ska genomgå olika former av operationer eller har kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes. Bland dessa personer identifierar vi dem som uppger att de använder tobak, alkohol, narkotika eller har andra levnadsvanor som påverkar deras hälsa. Vi samlar även in information om utbildning och andra sociala faktorer. En grupp får genomgå ett standardiserat livsstilsprogram och jämförs med patienter som inte genomgått programmet. Syftet är att se hur detta påverkar hälsa och livskvalitet och vad det kostar. Målet är att implementera evidensbaserade, hälsofrämjande metoder i rutinsjukvården.

Johanna Adami

Titel
Rektor, Professor, Leg. läkare

Telefon
08-406 28 80

E-post
johanna.adami@shh.se

ORCID
0000-0003-2031-8107

Disputationsår
1997

Avhandlingens titel
Non-Hodgkin’s lymphoma – a search for causes

Kortfakta

Styrelseuppdrag:
Uppsala Monitoring Center (WHO collaborating center)
S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Ledningsuppdrag:
Rektor Sophiahemmet Högskola
Koncernledningsledamot, Sophiahemmet, ideell förening

Advisory board:
Skandia risk och hälsa
WHO collaborating centre, clinical health promotion
Expertgrupp för samverkan, Sveriges Universitet och Högskoleförbund