English
Meny

Nya Sophiasystrar och barnmorskor examinerades i Blå Hallen

Den 21 januari examinerades avgångsstudenter ur sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet i Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm i närvaro av nya hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, H.K.H. Prinsessan Sofia, inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Akademisk Högtid 2015

Akademisk Högtid firades vid Sophiahemmet Högskola fredagen den 2 oktober 2015. Högtiden arrangerades för att välkomna högskolans nya professorer, gästprofessorer, docenter och medicine doktorer.