English
Meny

Fler sökande till Sophiahemmet Högskola till höstens utbildning

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde UHR räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016. Sophiahemmets sjuksköterskeprogram är dock en av de utbildningar som går mot strömmen och ökar i antalet ansökningar.

Bättre stöd till närstående

Vissa närstående till personer med demenssjukdom känner sig utlämnade och hjälplösa. Doktorand Marie Tyrrell vill ta reda på hur stödet kan anpassas efter deras behov.