English
Meny

Frågor och svar om tentamen

Inför tentamen

Vad krävs av min dator när jag ska tentera digitalt?

Det är viktigt att operativsystemet på din PC, Mac eller Chromebook har rätt version och att webbläsaren stöds. Läs mer här.

Vilken webbläsare ska jag använda med Inspera?

Du kan använda de flesta moderna webbläsare (t.ex. Chrome, Edge, Safari, Firefox) men inte Internet Explorer.

Vad är Safe Exam Browser (SEB)?

SEB är en applikation som startas när du öppnar tentamen i Inspera. Den låser din dator, som då inte kan användas till annat än att skriva din tentamen. 

Hur laddar jag ner och uppdaterar SEB?

Innan du deltar i din första digitala tentamen är det viktigt att du har loggat in i Inspera och laddat ner SEB. Här hittar du instruktion om hur detta görs. Du kan också titta på denna instruktionsfilm.

Inför varje terminsstart behöver du uppdatera din programvara för SEB. Det kan du göra här.

Du som har Mac-dator hittar mer information här.

Du som har Windows-dator hittar mer information här.

Du som har Chromebook hittar mer information här.

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Tentamensanmälan öppnar ca 2-3 veckor innan tentamensdatum och görs via studenttjänsten i Ladok.

Här kan du se hur man anmäler sig till en tentamen/omtentamen i Ladok.

Notera att det inte skickas någon e-postbekräftelse på din anmälan i Ladok.

Jag är osäker på om min tentamensanmälan har gått igenom?

Det skickas inte någon e-postbekräftelse på din anmälan i Ladok så om du känner dig osäker: kontakta oss i god tid, vilket betyder innan sista anmälningsdag. Du når oss via e-tjänsten Studieadministration. Sista anmälningsdag hittar du alltid i tentamensschemat.

Jag behöver låna dator, hur ska jag göra?

För att du ska känna dig bekväm med datorn vid tentamenstillfället så rekommenderar vi att du använder din egen dator. Har du tillfälligt problem med din dator, så kan du boka en lånedator genom att kontakta studieadministrationen.

Viktigt: Om du kommer till tentamenstillfället utan dator och inte har förhandsbokat en lånedator, riskerar du att inte kunna skriva tentamen!

Förberedelse inför tentamen

För att minimera onödig kontakt under salstentamen och för att hjälpa dig klara av en tentamen på distans är det viktigt att du förbereder dig inför tentamenstillfället. Det innebär att du har testat att Inspera och särskilt SEB (Safe Exam Browser) fungerar på din dator.

Under tentamen

När behöver jag vara på plats inför tenta?

Skrivsalen öppnar 45 minuter före utsatt skrivtid och du ska vara på plats minst 15 minuter innan tentamen börjar.

Hur identifierar jag mig vid salstentamen?

Vid ankomst till salen behöver du visa upp giltig fotolegitimation (pass, svenskt körkort eller annan godkänd svensk identitetshandling) för en anmälningskontroll.

VIKTIGT: Om du inte uppvisar giltig legitimation kan du inte delta i tentamen!

Vad händer om jag blir försenad till tentamensstarten?

Vid sen ankomst har tentamensvakt rätt att neka dig tillträde till examinationen. Under inga omständigheter tillåts ankomst senare än 30 minuter efter examinationens starttid.

Vilka regler gäller under skrivningen?

Du blir placerad i skrivsalen enligt anvisning från tentamensvakt. 

Din fotolegitimation bör placeras väl synligt på bordet.

Du får endast använda de tillåtna hjälpmedel som anges av tentamensvakten.

Personliga tillhörigheter (medhavda väskor, ytterkläder, pennfodral) ska placeras enligt tentamensvaktens anvisningar.

Otillåtna hjälpmedel: mobiltelefon och andra digitala hjälpmedel såsom smartklocka, läsplattor etc. ska placeras enligt tentamensvaktens anvisningar.

I tentamenslokalen ska råda ordning och tystnad. Samtal mellan studenter  får inte förekomma. Om du uppträder störande eller hindrande under tentamen kan du bli avvisad från tentamenslokalen.

Toalettbesök ska godkännas av tentamensvakten. Endast en student i taget får lämna tentamenslokalen. Namn och tid antecknas på särskild lista. Visa hänsyn genom att minimera toalettbesök!

Du får inte ta med dig tentamen utanför tentamenslokalen. När du lämnar lokalen för gott, måste du lämna in din tentamen. Detta gäller även om du inte skrivit något.

Tentamenslokalen får lämnas tidigast 30 minuter efter tentamensstart.

Vilka hjälpmedel är tillåtna under tentamen?

Du får endast använda de tillåtna hjälpmedel som anges av tentamensvakten.

Endast skrivpapper tillhandahållna av högskolan är tillåtna. Dessa delas ut några minuter innan utsatt skrivtid och skall lämnas in vid tentamens slut.

Inga papper eller andra anteckningar får tas med ut ur skrivsalen.

Vad ska jag tänka på att göra innan salstentamen börjar?

Kolla att din dator är fulladdad (kom alltid till tenta med laddad dator!).

Se till att din dator är ansluten till det trådlösa nätverk Eduroam. Lär mer här om hur du ansluter.

Börja logga in i Inspera direkt då du fått din plats. Då kan du upptäcka eventuella problem i god tid och hinner få hjälp från personal.

Kontrollera att alla aktiva program som exempelvis Teamviewer, Zoom eller Spotify är nedstängda.

Öppna webbläsare (Chrome, Firefox eller Safari) och gå till https://shh.inspera.com/.

Du logga in i Inspera med ditt SHH-konto. Det är viktigt att du har fungerande lösenord och kan dina användaruppgifter till ditt SHH-konto! Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det här.

Registrera den angivna provkoden och öppna Safe Exam Browser med SEB-lösenordet.

VIKTIGT: Skriv ner din 6-siffriga anonymiserade kod som genereras av systemet vid början av tentamen. Du hittar den längst upp till vänster på skärmen. Du behöver visa den till tentavakten vid inlämning av tentamen.

Vad ska jag tänka på att göra innan hemtentamen börjar?

Se till att du har en fungerande dator som uppfyller systemkraven.

Testa SEB på din dator några dagar innan tentamen, så hinner du upptäcka eventuella felaktigheter i god tid och kan vid behov kontakta supporten. Telefonnummer till supporten står i tentamensinformationen som läggs ut i kursen i Canvas.

Om du testar i god tid innan tenta hinner du kontakta oss om lånedator, ifall dina problem består. Läs mer här.

Börja att logga in i Inspera minst 30 minuter innan skrivtid och se till att datorn är uppkopplad till ett stabilt nätverk.

Se till att alla aktiva program som exempelvis Teamviewer, Zoom eller Spotify är nedstängda.

Öppna webbläsare (Chrome, Firefox eller Safari) och gå till https://shh.inspera.com/.

Du logga in i Inspera med ditt SHH-konto. Det är viktigt att du har fungerande lösenord och kan dina användaruppgifter till ditt SHH-konto! Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det här.

Provkod och SEB-lösenord läggs in i Canvaskursen som ett anslag. Registrera provkoden och öppna tentamen med SEB-lösenordet.

När du är redo att lämna in din tentamen ska du gå till sista sidan och klicka på ”Lämna in”. Vänta några sekunder innan du avslutar SEB.

Finns lärare tillgängliga under tentamen?

Nej, inga lärare finns med på tentamen. Har du frågor till läraren måste du ställa dessa före eller efter tentamenstillfället. 

Vad händer om någon ertappas med att fuska?

Att ertappas med fusk betyder att man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination eller när en studieprestation skall bedömas. Sker detta, får man fullfölja sin tentamen, men man blir informerad om att fusk noterats och händelsen anmäls till studierektor och sedan eventuellt till disciplinnämnden för vidare utredning.

Vad händer om min nätuppkoppling går ner under pågående tentamen?

I SEB sparas allt i molnet automatiskt var 15:e sekund. Om nätuppkopplingen avslutas, sparas dina svar på datorn istället så inget kommer gå förlorat. Vid återanslutning laddas det sparade automatiskt från datorn till molnet. Om du skulle vara utan nätverk mer än en minut, får du ett meddelande från tentavakten att du behöver kontakta support och själv ansluta datorn till nätverket igen.

Vad gör jag om jag får tekniska problem under tentamen?

Vid tekniskt fel ringer du det nummer som angetts i tentamensinformationen i din Canvaskurs. Skriv upp numret som en del av din förberedelse inför tentamen, så har du det till hands om problem uppstår.

Jag har rätt till längre skrivtid. Hur får jag det vid tentamen?

Har du blivit beviljad längre skrivtid som en stödåtgärd, kommer du att få en egen, privat provkod. Skulle du sakna denna provkod inför tentamen, ska du höra av dig till tentamenssamordnaren.

Efter tentamen

Hur fort rättas min tentamen?

Resultatet vid en skriftlig examination ska meddelas deltagande studenter senast 15 arbetsdagar efter att examinationen har genomförts.

Notera att generell semestertid då högskolan är stängd (t.ex. veckorna 52 och 1) inte räknas som rättningstid, ej heller röda dagar under terminerna. 

Var kan jag se mitt tentamensresultat?

Du får information om betygsbeslutet elektroniskt, i samband med att betyget registreras i Ladok.

Om läraren har godkänt det, kan du också se hela din tentamen inklusive korrekta svar med slutgiltigt betyg i Inspera. Notera att detta kan variera beroende på lärare, kurs och tentamensform. Är du osäker: kontakta kursledare.  

Går det att ompröva betyg?

Om du anser att du fått ett felaktigt betyg på en kurs kan du begära att examinatorn omprövar betygsbeslutet. I första hand är det bra om du tar kontakt med examinator för att diskutera ärendet. Är du inte nöjd med examinatorns motivering, kan du skriftligen begära omprövning av betygsbeslutet. Ett betygsbeslut som du begär omprövning av kan bara ändras i positiv riktning, dvs det kan inte sänkas. Omprövning av betygsbeslut regleras i högskoleförordningen (1993:100), 6 kap. 24 §.

Om du vill att examinatorn omprövar ditt betyg ska du begära detta i så nära anslutning till examinationstillfället som möjligt. Du behöver ladda upp en kopia/pdf av den aktuella tentan från tentaprogrammet Inspera. Innan du begär omprövning av betyg är det viktigt att du kan motivera ditt/dina svar i tentamen utifrån kurslitteratur eller andra bärande referenser som har presenterats i kursen.

Handläggningstiden för omprövning av betyg är 15 arbetsdagar och du ska skicka in din ansökan via e-tjänsten Ansökan studentärende. Om din begäran om omprövning inte leder till att betyget ändras kan du inte överklaga beslutet. Du hittar mer information i Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola.

Vad är Ouriginal och varför används det?

Ouriginal är ett verktyg som är integrerat i Inspera. Ouriginal genererar en rapport över möjliga plagiatfall vid varje skriftliga inlämningsuppgift eller tentamen i Inspera.

Plagiat, som betyder användning av annans arbete utan att ange källa, bedöms som fusk.

Om du ertappas med fusk informeras du om detta och händelsen anmäls till studierektor och sedan efter samråd med prefekt eventuellt till disciplinnämnden för vidare utredning.

Hur länge kommer jag åt tentor i Inspera?

Tentamina i Inspera sparas i 2 år. Efter det rensas de permanent från systemet. Vill du behålla någon tentamen längre än så, måste du ladda ner och spara den på din egen dator.

Övriga frågor

Hur många gånger får jag tentera?

Om du har genomgått en examination med underkänt resultat har du rätt att genomgå förnyad examination vid ytterligare 4 tillfällen. Däremot har du inte rätt att genomgå förnyad examination för att höja ditt betyg. Som examinationstillfälle räknas om du varit närvarande vid en examination och har tagit emot examinationsuppgiften oavsett om den lämnas in eller inte.

Om du har genomgått sammanlagt 5 examinationstillfällen utan att uppnå ett godkänt resultat, erbjuds du möjlighet att registreras om på den aktuella kursen ytterligare en gång.

Om särskilda skäl föreligger har du möjlighet att hos studierektor ansöka om dispens från dessa regler. Det kan du göra här: Ansökan studentärende. Du kan då beviljas rätt till ytterligare ett examinationstillfälle. Om du omregistreras på kurs kan du inte ta med eventuella tidigare godkända obligatoriska utbildningsmoment som inte registrerats i Ladok.

Kan man skriva flera tentor samtidigt?

Det är möjligt att anmäla sig till flera tentamina och skriva dessa samtidigt. Notera dock att ingen extra tid tilldelas för att man har valt att skriva flera tentor, utan samma villkor och tid gäller som för dem som skriver en. Generellt avråder vi från detta, då det kan skapa onödig stress för dig när du ska skriva.

Kan man skriva tenta på Sophiahemmet Högskola om man studerar någon annanstans?

Det är idag inte möjligt att som student vid annat lärosäte skriva tentamen på Sophiahemmet Högskola. 

Är det möjligt att få en annan examinator?

Har du underkänts vid 2 examinationstillfällen i samma teoretiska kurs har du rätt att hos studierektor begära att få en annan examinator utsedd, förutsatt att skäl för detta föreligger. Mer information finns i dokumentet Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola.

Jag har gått en kurs som inte längre ges. Hur kan jag tentera om då?

När en kurs inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har man som student rätt att en gång per termin, under en period omfattande 3 terminer, examineras enligt denna kursplan. Du kan kontakta studierektor eller den programansvariga läraren för mer information.