English
Meny

Ofrivilligt barnlösa hittar stöd på nätet

Att få prata om ofrivillig barnlöshet i sociala medier kan ha en viktig terapeutisk funktion. Det konstaterar forskaren Taina Sormunen vid Sophiahemmet högskola, som skriver en doktorsavhandling i ämnet.

Ungefär vart sjätte till vart tionde par i Sverige har svårt att få barn. I hela västvärlden sjunker fertiliteten och forskarna ser flera orsaker till det, bland annat att vi väntar för länge med att bli gravida.

För paren som drabbas av ofrivillig barnlöshet kan det vara påfrestande med alla frågor från släkt och vänner, samtidigt som många har ett stort behov av att få prata med andra i samma situation.

– Här har bloggar och Facebookgrupper om ofrivillig barnlöshet en viktig funktion att fylla, säger Taina Sormunen, som vid sidan av sitt arbete som högskolelektor på Sophiahemmet Högskola skriver en doktorsavhandling om vilken roll sociala medier spelar för infertila kvinnor och män.

Inte mycket forskning
Det finns än så länge inte så mycket forskning om de här frågorna inom det här ämnesområdet. Studier inom cancerforskning visar att bloggar och Facebookgrupper har en viktig terapeutisk funktion.

– Människor tycker det är viktigt och givande att få skriva om sina erfarenheter och diskutera med andra i samma situation. Min teori är att det är samma sak när det gäller ofrivillig barnlöshet, säger Taina.

Det finns ett stort antal bloggar på internet som handlar om ofrivillig barnlöshet, där framför allt kvinnor delar med sig av sina tankar och upplevelser kring att inte bli gravid trots upprepade försök. Men också om IVF-behandlingar och hur de blir bemötta av sjukvårdspersonal och människorna runt dem.


– I mitt material ingår en undersökning som för några år sedan gjordes vid fertilitetsmottagningen på Sophiahemmet där man frågat kvinnor vilka de pratar med om att de genomgår utredning och behandling. Svaren visar att kvinnor sällan pratar med utomstående om detta och de som är ”sekundärt infertila”, alltså får behandling för barn nummer två, är extra försiktiga att tala om saken, säger Taina. Intressant är att sju procent av de tillfrågade kvinnorna inte ens pratar med sin partner om behandlingen.

Just nu förbereder Taina en webbenkät som ska skickas till bloggare där hon frågar om varför de startat sin blogg och vad det ger dem att berätta om sin ofrivilliga barnlöshet. De som svarar kommer även få frågan om de vill delta i en kommande djupintervju.

– Det är mest kvinnor som bloggar och är aktiva i Facebookgrupper, men jag hoppas även få kontakt med män som vill berätta om vad sociala medier betyder för dem.