Meny

Fotsjukvård

Prevention av fotkomplikationer och förskrivningsprocessen av ortopedtekniska hjälpmedel

7,5 hp Grundnivå Halvfart

Är du medicinsk fotterapeut och vill fördjupa dina kunskaper inom fotsjukvård? Då är denna kurs något för dig!

Kursen ger bland annat kunskaper om fotkomplikationer vid långvariga sjukdomstillstånd, prevention av fotkomplikationer och utrednings- och behandlingsprinciper. Den ger även färdigheter för förskrivningsprocessen av ortopedtekniska hjälpmedel samt kunskaper för att informera och undervisa patienten om användandet av olika hjälpmedel. Här ingår även teamsamverkan, att främja egenvård för god fothälsa utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och att följa kunskapsläget inom området med ett evidensbaserat förhållningssätt. Allt lägger en god grund för arbetet med fotsjukvård inom primärvården.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
17 000 kr (exkl moms)

Kursperiod
2021-09-22-2021-11-26

Anmälningsperiod
2021-03-01- 2021- 08-23

Reservlista tillämpas vid fullsatt kurs

Om kursen

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges på halvfart i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna kan kombineras med yrkesarbete. Undervisningsformer är föreläsningar, självstudier, studieuppgifter och seminarier. I kursen integreras både teoretiska moment och färdighetsträning vid Camp Pro. Kursen ges i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm och Camp Pro Ortopedteknik, Stockholm.

Kursen omfattar undervisning på campus under följande dagar: 22-23 september, 7 eller 8 oktober (beroende på gruppindelning) och 21-22 oktober, samt 1-2 och 26 november.

Efter godkänd kurs och genomgång av Thord (Tekniska hjälpmedel ordersystem -som hanterar hjälpmedel för ortopedteknik) som erbjuds i anslutning till utbildningen har du som arbetar med fotsjukvård i Region Stockholm möjlighet att skriva remiss till ortopedteknisk verksamhet via Thord.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om sökande genom arbetslivsanknytning bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För tillträde till utbildningen krävs att sökande är medicinsk fotterapeut.

Innehåll

 • Fotkomplikationer vid långvariga sjukdomstillstånd (diabetes, reumatiska sjukdomar, neurologiska tillstånd, psoriasis, cirkulatoriska sjukdomar)
 • Prevention och utrednings- och behandlingsprinciper
 • Fotundersökning och rapportering av riskkategorier till nationella register
 • Biomekanik och ortopedtekniska hjälpmedel
 • Fotsjukvårdens roll i primärvården
 • Förskrivningsprocessen av ortopedtekniska hjälpmedel
 • Personcentrerat förhållningssätt
 • Egenvård för god fothälsa
 • Samordnad individuell vårdplan (SIP)
 • Författningar och styrdokument
 • Evidensbaserad vård

Webbinarium

Den 21 april genomfördes ett webbinarium om fotsjukvård inom primärvården.

Se webbinarium

Kursansvarig
Kursadministratör

Kursteam samverkande:

Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm
Nouha Saleh Stattin, med dr och koordinator – Kunskapsteam Diabetes.
Ann Lindström, vårdutvecklingsledare/utbildare och fotterapeut

Camp Pro, ortopedteknik, Stockholm
Kerstin Helmer, leg. ortopedingenjör