English
Meny

Systematisk litteraturöversikt

Forskarutbildningskurs

4,5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursen vänder sig till doktorander i Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap samt doktorander vid Sophiahemmet Högskola. Kursen syftar att introducera systematisk litteraturöversikt.

Fakta om kursen

Ges som
Forskarutbildning

Utbildningskostnad
Ingen kostnad

Omfattning
4,5 högskolepoäng
Halvfart

Kursperiod
VT25: 3 mars – 11 april
Campusdagar: 4/3, 11/3, 8/4

Anmälningsperiod
2025-02-24 – 2025-03-03

Upplägg

Kursen ges på halvfart där kursdagar på Campus varvas med studentaktiverande undervisningsmoment på distans.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den forskarstuderande är antagen till utbildning på forskarnivå. Första prioritet gällande urval är forskarstuderande vid Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap och Sophiahemmet Högskola. Andra prioritet har forskarstuderande från andra högskolor och universitet.

Innehåll

– Systematisk litteraturöversikt
– Strukturering och avgränsning av frågeställning enligt PICO, PEO eller SPICE
– Etiska överväganden i systematiska litteraturöversikter
– Granskningsmallar
– Metaanalys, metasyntes
– Evidensgradering (GRADE) och slutsatser om vilken evidensgradering som föreligger

Kursledare