English
Meny

Systematisk litteraturöversikt

Forskarutbildningskurs

4,5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursen vänder sig till forskarstuderande inför halvtidsseminarium med syftet att ge dem kunskap och förmåga att genomföra en systematisk litteraturöversikt.

Kursen omfattar 12 kursdagar, föreläsningar varvat med studentaktiverande undervisning såsom seminarier och individuellt eget arbete eller grupparbeten relevanta för den individuella studieplanen. Examination sker i form av en skriftlig individuell examinationsuppgift och muntlig gruppexamination med individuell bedömning.

Fakta om kursen

Ges som
Forskarutbildning

Utbildningskostnad
Ingen kostnad

Omfattning
4,5 högskolepoäng
Halvfart

Kursperiod
HT22: 22 augusti-27 september
Kursdagar: 22/8, 23/8, 1/9, 2/9, 7/9, 8/9, 12/9, 13/9, 19/9, 20/9, 26/9 och 27/9

Anmälningsperiod
2022-04-19 till 2022-08-14

Upplägg

Kursen ges på halvfart där kursdagar på Campus varvas med studentaktiverande undervisningsmoment på distans.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den forskarstuderande är antagen till utbildning på forskarnivå. Första prioritet gällande urval är forskarstuderande vid Sophiahemmet Högskola. Andra prioritet har forskarstuderande från andra högskolor och universitet.

Innehåll

– Systematisk litteraturöversikt
– Strukturering och avgränsning av frågeställning enligt PICO, PEO eller SPICE
– Etiska överväganden i systematiska litteraturöversikter
– Granskningsmallar
– Metaanalys, metasyntes
– Evidensgradering (GRADE) och slutsatser om vilken evidensgradering som föreligger

Kursledare