English
Meny

Kursplan

Systematisk litteraturöversikt

4,5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursplan

Systematisk litteraturöversikt 4,5 hp, forskarnivå

Course syllabus

Systematic literature review, 4,5 hp, Third cycle

Kurskod

FORV204

Kursplan Systematisk litteraturöversikt VT 2022

Fastställd 2022-02-21 gäller fr o m VT 2022

Course syllabus Systematic literature review Spring 2022

Date of approval 2022-02-21 effective from Spring 2022

FORV104

Kursplan Systematisk litteraturöversikt HT 2019

Fastställd 2019-05-13 gäller fr o m HT 2019