Meny

Kursplan

Systematisk litteraturöversikt

4,5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursplan

Systematisk litteraturöversikt 4,5 hp, forskarnivå

Course Syllabus

Systematic literature review, 4,5 hp, Third cycle

Kurskod

FORV104

Kursplan Systematisk litteraturöversikt HT 2019

Fastställd 2019-05-13 gäller fr o m HT 2019

Denna sida använder cookies. Läs mer om hur vi hanterar cookies på webbplatsen.