English
Meny

Människan i sjukdom, vård och hälsa

Forskarutbildningskurs

1,5 hp Forskarnivå Helfart

Kursen vänder sig till forskarstuderande med syftet att ge dem förståelse för, och kunskap om, vårdvetenskaplig forskning inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Den omfattar en veckas heltidsstudier med en schemalagd dag på Campus med föreläsningar och seminarium. Examinationsuppgiften är kopplad till den individuella studieplanen

Fakta om kursen

Ges som
Forskarutbildning

Utbildningskostnad
Ingen kostnad

Omfattning
1,5 högskolepoäng
Helfart

Kursperiod

VT24

27 maj – 31 maj

Anmälningsperiod

Upplägg

Kursen ges på helfart med kursdag på Campus och studentaktiverande undervisningsmoment på distans.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den forskarstuderande är antagen till utbildning på forskarnivå. Första prioritet gällande urval är forskarstuderande vid Sophiahemmet Högskola. Andra prioritet har postdoktorer vid Sophiahemmet Högskola. Tredje prioritet har forskarstuderande från andra högskolor och universitet.

Innehåll

– området människan i sjukdom, vård och hälsa
– ämnet vårdvetenskap
– hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 (FN:s globala mål för hållbar utveckling)

Kursledare