English
Meny

Människan i sjukdom, vård och hälsa

Forskarutbildningskurs

3 hp Forskarnivå Halvfart

Kursen vänder sig till forskarstuderande med syftet att ge dem förståelse för och kunskap om vårdvetenskaplig forskning inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Den omfattar fyra kursdagar, ett examinationsseminarium och varvas med enskilt arbete eller grupparbete med studieuppgifter relevanta för den individuella studieplanen.

Fakta om kursen

Ges som
Forskarutbildning

Utbildningskostnad
Ingen kostnad

Omfattning
3 högskolepoäng
Halvfart

Kursperiod
VT23

Anmälningsperiod

Upplägg

Kursen ges på kvartsfart där kursdagar på Campus varvas med studentaktiverande undervisningsmoment på distans.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den forskarstuderande är antagen till utbildning på forskarnivå. Första prioritet gällande urval är forskarstuderande vid Sophiahemmet Högskola. Andra prioritet har postdoktorer vid Sophiahemmet Högskola. Tredje prioritet har forskarstuderande från andra högskolor och universitet.

Innehåll

– tvärvetenskaplig, tvärprofessionell och translationell forskning
– området människan i sjukdom, vård och hälsa
– teoretiska ramverk och vetenskapliga metoder för att studera upplevelser av och reaktioner på sjukdom, ohälsa och vägen till återvunnen hälsa
– teoretiska ramverk och vetenskapliga metoder för att studera interventioner som syftar till att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom
– hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 (FN:s globala mål för hållbar utveckling)

Kursledare