English
Meny

Kursplan

Människan i sjukdom, vård och hälsa

3 hp Forskarnivå Halvfart

Kursplan

Människan i sjukdom, vård och hälsa, 3 hp, forskarnivå

Course Syllabus

The human perspective in illness, care and health, 3 HE, Third cycle

Kurskod

FORV102

Kursplan Människan i sjukdom, vård och hälsa HT 2019

Fastställd 2019-10-21 gäller fr o m HT 2019