English
Meny

Kurser

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård vid kognitiv sjukdom

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Du som är intresserad av att läsa programmet kan på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner.
OBSERVERA: Kursplanerna här är endast exempel och de kan komma att revideras före kursstart. Som student ska du alltid kontrollera vilken kursplan som gäller i din kurs i lärplattformen Canvas vid kursstart.

Termin 1

MKS101 – Att leva med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

MKS102 – Personcentrerat förhållningssätt vid komplexa vårdbehov hos personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

Termin 2

MKS103 – Sjuksköterskans specifika ansvarsområde i vården av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

MKS104 – Att leda och utveckla framtidens vård av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan

Termin 3

XAFOR1 – Forskningsmetodik 7,5hp
Kursplan

KSEXA1 – Självständigt arbete 15hp
Kursplan

Termin 4

MKS105 – Vårdutveckling och teamledarskap i omvårdnaden av personer med kognitiv sjukdom 7,5hp
Kursplan