English
Meny

Frågor och svar om Covidvaccinering i praktiken

- 1 dag Avancerad nivå Helfart

Frågor om anmälan

Jag hittar ingen anmälningslänk till kursen?

Just nu går det inte att anmäla sig till denna kurs eftersom samtliga kursomgångar är fullbokade för vårterminen 2021. Om någon ändring sker, informerar vi om det på kurshemsidan.

Jag måste göra personalschema och behöver veta när kursen ska gå för att kunna planera?

Formatet är flexibelt då kursen är förinspelad och självrättande. Varje kursomgång pågår i angivet antal dagar och kan genomföras närsomhelst under denna tidsperiod. Den totala beräknade tidsåtgången är en arbetsdag (cirka 8 timmar) och deltagarna kan antingen göra hela kursen på en gång, eller en modul i taget uppdelat på flera tillfällen inom tidsramen för kursen.

Jag kommer inte att kunna gå kursen och vill avanmäla. Går det?

Anmälan är bindande, vilket betyder att återbetalning ej görs. Vid verksamhetsanmälan innebär detta att samtliga bokade kursplatser kommer att faktureras. Vill ni ändå meddela oss om att någon i er grupp inte kommer att kunna fullfölja kursen, så görs det via er anmälan i e-tjänsteverktyget under fliken ”Mina ärenden”. Öppna ärendet och skicka ett meddelande till oss med namn på deltagarna som inte kommer att delta.

Vi vill ändra i vår anmälan. Går det?

Anmälan är bindande, vilket betyder att det inte går att göra ändringar. Därför är det viktigt att den grupp som anmäls är komplett.

Frågor om kurstider och -perioder

Vilka datum går kursen?

Kursperioder tilldelas gruppvis och per beställning. Inom de tilldelade kursperioderna kan man däremot givetvis själv välja när man önskar ta del av kursmaterialet och genomföra kursen.

Kan man själv få välja kursdatum?

Tyvärr är detta inte möjligt. Däremot kan man inom sin tilldelade kursperiod själv välja när man går kursen, så länge den är genomförd innan kursperiodens slut. Tilldelning av kursomgång sker så fort anmälan blivit behandlad. Information om vilka datum som gäller skickas till kursdeltagarna per mail.

Jag har blivit sjuk, kan jag få åtkomst till ett senare tillfälle?

Kursperioderna är generöst tilltagna, så att man ska hinna göra kursen även om man skulle vara sjuk under en del av tiden.

Hur många kursomgångar kommer ni att ha?

Kursen ges för närvarande under vårterminen 2021 men just nu är samtliga kurstillfällen bokade och vi har inga ytterligare platser att fördela.

Skulle ändringar ske kommunicerar vi det via kurshemsidan.

Jag kommer inte hinna bli klar, kan jag få mer tid?

Kursperioden är generöst tilltagen och vi har tyvärr inte möjlighet att förlänga den.

Frågor om kursen

Hur får jag tillgång till nytt och uppdaterat material?

Du kommer ha tillgång till kursmaterialet så länge kursen ges, det vill säga tills 31 maj 2021. Detta innebär att du kommer kunna se uppdateringar och nytillkommet material. Vid större uppdateringar kommer ett anslag i kursen att uppmärksamma detta. När så sker får du en mailavisering.

Hur får jag åtkomst till kursen?

Information om hur du kommer åt kursen ges i välkomstbrevet som alla anmälda får per e-post cirka 1 vecka innan kursperioden startar. Mailet går till den e-postadress som angetts i anmälan.

I välkomstbrevet hänvisas du till en e-tjänst för godkännande av personuppgiftsbehandling.  E-tjänsten kräver BankID. Efter att du godkänt personuppgiftshanteringen kommer dina inloggningsuppgifter som ett svarsmeddelande i samma e-tjänst. När meddelandet finns inne, får du en mailavisering.

Behöver man delta i föreläsningar vid specifika tider?

Kursen innehåller endast förinspelade moment och självrättande test, som du har tillgång till under din tilldelade kursperiod. Du kan göra de olika delarna när det passar dig bäst, så länge du slutför samtliga innan kursperiodens slut.

Hur lång tid tar kursen att genomföra?

Beräknad tidsåtgång är en arbetsdag, dvs cirka 8 timmar. Kursen består av moduler i högskolans digitala lärplattform Canvas. Du kan genomföra de olika modulerna på en gång, eller en modul i taget om du så önskar. Det viktiga är att hela kursen är genomförd innan kursperiodens slut.

Behöver jag ge mina medarbetare ledigt för att gå kursen?

Kursformatet är flexibelt och kursen kan genomföras närsomhelst under den aktiva kursperioden. Således finns inget krav på deltagande under specifika tider. Beräknad tidsåtgång är cirka 8 timmar, men de olika delarna kan göras på en gång, eller var för sig. Varje verksamhet avgör själv om kursen bäst görs på schemalagd arbetstid, eller om man föredrar att låta medarbetarna själva välja tidpunkt.

Hur länge har man åtkomst till kursen?

Information om åtkomst ges i välkomstbrevet. Du kommer ha tillgång till kursmaterialet även efter genomförd kurs, så länge kursen ges. Detta innebär att du även kommer kunna se uppdateringar och nytillkommet material. Notera att om du inte blivit klar i tid så kommer du dock inte att kunna utföra test eller bli godkänd i dem efter att kursperioden är avslutad.

Teknik och systemfrågor

Vilken utrustning behöver jag för att gå kursen?

För att kunna se filmer och besvara test i lärplattformen behöver varje deltagare en fungerande dator och internetuppkoppling. Kontrollera gärna att detta fungerar i god tid innan din kursomgång startar. Vid behov kontakta din teleoperatör, valfri datorsupport eller arbetsplatsens/verksamhetens IT-stöd.

Jag kan inte logga in i e-tjänsten?

Kolla att du valt inloggning med BankID och inte SITHS-kort. Endast BankID fungerar för denna inloggning.

Varför kan man inte bara mejla er alla uppgifter som behövs för registrering?

Bokringsförfrågningar och allmänna frågor hanterar vi gärna via vår funktionsmail covid19vaccinkurs@shh.se men anmälningar sköts via en säker e-tjänst eftersom personuppgiftshantering kräver det enligt GDPR.

Jag har inte fått några inloggningsuppgifter, vad gör jag?

Kontrollera din e-post och speciellt din skräppost så inte meddelandet från e-tjänsten hamnat där. Om du inte hittar meddelandet kan du logga in i ditt godkännandeärende i e-tjänsten. Har inloggningsuppgifterna skickats, så finns de i e-tjänsten under ”Meddelanden”.

 

Vilken webbläsare rekommenderar ni?

Kursen finns i vår digitala lärplattform Canvas. Den fungerar med de flesta moderna webbläsare som t.ex. Chrome, Firefox och Edge. Använd inte Internet Explorer.

Jag har problem med min dator, kan ni hjälpa mig?

Vi kan tyvärr inte erbjuda individuell teknisk handledning. Kontrollera din nätuppkoppling, inställningarna på din dator, samt att du använder en fungerande webbläsare. Pröva stänga av datorn och starta sen om. Vid behov kontakta din teleoperatör, valfri datorsupport eller arbetsplatsens/verksamhetens IT-stöd.

Jag får inte igång kursfilmerna, vad är felet?

Kontrollera din nätuppkoppling, inställningarna på din dator, samt att du använder en fungerande webbläsare. Pröva stänga av datorn och starta sen om. Vid behov kontakta din teleoperatör, valfri datorsupport eller arbetsplatsens/verksamhetens IT-stöd.

Efter kursen

Hur och när får jag mitt kursintyg?

När alla moduler är godkända och klara, och kursperioden har avslutats, får du ett digitalt kursintyg över genomförd kurs. Det skickas till den person ansvarade för din anmälan. Kursintyg skickas ut cirka en vecka efter avslutad kursperiod.

Jag har inte fått mitt kursintyg, vad gör jag?

Notera att intyg skickas ut till den person som anmält gruppen och att detta sker först när hela kursperioden är avslutad. Har du som anmält inte fått någon mailavisering om meddelande i vår e-tjänst 2 veckor efter kursperiodens slut, kontrollera din skräppost så att inte meddelandet hamnat där.