English
Meny

Förberedande kurs för ukrainska läkare

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du läkare från Ukraina? Vill du göra det nationella kunskapsprovet i syfte att få en svensk läkarlegitimation? Då är denna kurs något för dig!

Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för den teoretiska delen i det nationella kunskapsprovet. Målet är att deltagarna, efter kursen, ska kunna genomföra kunskapsprovet med godkänt resultat. Detta för att sedan kunna ansöka om svensk läkarlegitimation.  

Kursen är digital och medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). 

För mer information, kontakta: introkurs@shh.se

Fakta om kursen

Ges som
Webbaserad distansutbildning på svenska

Omfattning
Kursen ges i två delar under 18 veckor på halvfart (50%) ca 20 studietimmar i veckan

Kursperiod
13 november 2023 – 15 mars 2024

Anmälningsperiod
Anmälan är stängd

SV V Medfinansieras av Europeiska unionen POS POS

Utbildning för ukrainsk vårdpersonal

För att ge ukrainska flyktingar med sjukvårdsutbildning möjlighet att lättare komma in in det svenska sjukvårdssystemet startade Sophiahemmet Högskola utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Upplägg

Kursen ges på svenska och innehåller två delar:
Del 1: består av sjukvårdssvenska för läkare och fokuserar på det svenska språket i rollen som läkare (8 veckor).
Del 2: är en förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet. Den ger 7,5 högskolepoäng och består av tre olika moduler (10 veckor):

 • Modul 1: Svenska hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
 • Modul 2: Personcentrerad, hälsofrämjande och evidensbaserad vård
 • Modul 3: Diagnostisering och behandling av vanliga sjukdomstillstånd

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande:

 • Är certifierad läkare från Ukraina
 • Kan behärska svenska språket

Innehåll

 • Svenska språket i rollen som läkare
 • Styrning och organisation av svensk hälso- och sjukvård
 • Socialstyrelsens riktlinjer avseende svensk legitimation som läkare och kompletterande utbildningar
 • Humanistiskt synsätt, personcentrerad vård och evidensbaserad vård
 • Forskningsmetodik
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Medicinsk etik  
 • Yrkesroll och professionellt förhållningssätt i teamsamverkan
 • Diagnostisering och behandling av vanliga sjukdomstillstånd

Vanliga frågor och svar

Vilka dokument behöver jag skicka in till er?

För att kunna ansöka om kursen, behöver dina utländska kvalifikationer vara validerade antingen av Universitets- och högskolerådet eller Socialstyrelsen.

Mer information om processen hittar du på deras hemsidor.

Vem kan anmäla sig till kursen?

Certifierade läkare från Ukraina som behärskar det svenska språket.

Vilka språkkunskaper behövs?

Kursen ges på svenska. För att klara kursen behöver du behärska svenska.

Vilken tid går kursen och när sker lektionerna?

Hela kursen ges digitalt på distans med inspelat undervisningsmaterial och möjlighet att träffa lärare online.

Vad kostar kursen?

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

Kan man ansöka om CSN för den här kursen?

Nej, kursen är inte CSN-berättigad.

Ger kursen högskolepoäng?

Ja, den förberedande teoretiska delen inför kunskapsprovet ger 7,5 högskolepoäng.

Får man ett diplom när kursen är slut?

Ja, alla kursdeltagare som klarat kursen får ett kursintyg på genomförd kurs.

Kursledare