English
Meny

Villkor för uppdragsutbildningar

Sophiahemmet Högskola erbjuder högskolepoänggivande uppdragsutbildning inom vårdområdet. Utbildningsprogram och kurser ges i nära samverkan med Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Högskolan ansvarar för den högskolemässiga kvalitén, liksom för examinationer och utfärdande av högskolepoäng och examina.

Uppdragsutbildning innebär att utbildningsplatserna i program och kurser upplåts mot en avgift som i normalfallet bekostas av den studerandes arbetsgivare.

Anmälan

Anmälan kan ske till och med sista ansökningsdag – se respektive kurs/program på högskolans hemsida.

Efter korrekt genomförd anmälan skickas automatiskt en bekräftelse på att en anmälan är genomförd. Vid problem, melja uppdragsutbildning@shh.se. Antagningshandläggning sker när anmälan är komplett med behörighetsunderlag och personbevis. Antagningsbesked skickas per e-post efter handläggning. Övrig information inför program- eller kursstart lämnas av högskolan och skickas via e-post till den sökande efter att ansökningstiden har gått ut.

Avanmälan

Avanmälan kan ske utan debitering fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halva kursavgiften (gäller första kursen i ett program). Efter kursstart debiteras fullt pris för kursen.

Avgift

Se information för respektive program/kurs på högskolans hemsida. Prisjustering motsvarande årlig kostnadsökning görs vanligtvis inför nytt kalenderår.

Behörighet

För tillträde till program som leder till en examen praktiserar Sophiahemmet Högskola samma krav på behörighet som vid reguljär högskoleutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning

Notera att i de fall VFU ingår i utbildningen, ansvarar studenten och arbetsgivaren för att praktikplats ordnas. Val av plats bör ske i samråd med kursansvarig lärare.

Betalningsvillkor

Fakturering sker i samband med program- eller kursstart. Plats i utbildningsprogram faktureras terminsvis. Betalningstiden är 30 dagar, dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

Om studieuppehåll görs under pågående kurs och återupptag sker vid senare kurstillfälle, kan fakturering komma att ske igen för samma kurs. Detta för att samma resursåtgång från högskolan troligtvis behövs igen vid detta nya kurstillfälle. Avstämning med aktuell arbetsgivare måste alltså ske i samband med eventuellt återupptag av tidigare ej avslutad kurs.

Fakturaadress och arbetsgivarens organisationsnummer

Viktigt att du har dessa uppgifter tillhands när du fyller i din ansökan då det krävs för att kunna söka kurs vid vår uppdragsutbildning. Väljer du att betala själv anger du ditt personnummer i rutan för organisationsnummer.