Med Beredskapslyftet mobiliserar vi tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under Coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp.