English
Meny

Introduktion till vård och omsorg

- - 1 vecka Helfart

Behöver din verksamhet en introduktionskurs för att introducera nya medarbetare till sommaren?
Nu erbjuder Sophiahemmet Högskola en skräddarsydd utbildning på distans. Kursen pågår i en vecka men är möjlig att dela upp i totalt tre veckors självstudier. 

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning inklusive självstudier.

Utbildningskostnad
4 850 kr (exkl. moms)

Omfattning
1 vecka på helfart

Möjlig att dela upp i totalt tre veckors självstudier

Förfrågningar

Utbildningen vänder sig i första hand till sjukvårdsbiträden och liknande yrkesgrupper som saknar utbildning inom vård och omsorg av äldre personer. Den kan också vara aktuell för personal med en kortare eller tidigare utbildning som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper. Målet med kursen är att ge en introduktion till omvårdnad av äldre och multisjuka personer, de vanligaste sjukdomarna hos äldre, organisation och lagstiftning, etiska frågor samt vård i livets slutskede/palliativ vård. Kursen berör också evidensbaserad vård och hur man kan söka och värdera tillförlitlig kunskap inom det aktuella området.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning med lärplattformen Canvas som bas och motsvarar cirka en veckas interaktiva självstudier. Den kan läsas under en till tre veckor i den fart som passar deltagaren. För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet. Kursen examineras genom självrättande test. Kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har: 

  • grundläggande behörighet för högskolestudier genom slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande såsom studier på folkhögskola eller komvux
  • behörighet i svenska genom gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande

Kursinnehåll

Efter avslutad kurs kommer den som avslutat kursen ha fått kunskap om:

  • De vanligaste sjukdomarna hos äldre personer och relaterad omvårdnad
  • Palliativ vård och vård i livets slutskede
  • Etiska frågor i vård av äldre personer
  • Organisation och lagstiftning som styr vård och omsorg om äldre personer i Sverige
  • Hur man söker, värderar och förmedlar kunskap om vård och omsorg av äldre personer
Kursledare
Kursadministratör